Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Publikowanie brytyjskiej bibliografii narodowej jako Linked Open Data

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Publikowanie brytyjskiej bibliografii narodowej jako Linked Open Data została wyłączona

Biblioteka Brytyjska zaczęła wydawać brytyjską bibliografię narodową (BNB) jako Linked Open Data (LOD) w lipcu 2011 r. W artykule opisano prace związane z tworzeniem BNB w tej formie, ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji rekordów w modelu RDF (Resource Description Network) oraz przebiegu technicznego procesu konwersji danych bibliograficznych w formacie MARC 21 na Linked Data, z wykorzystaniem istniejących zasobów. Przedstawiono również założenia i cele tego projektu, wyzwania i korzyści związane z jego realizacją, dotychczas osiągnięte rezultaty oraz plany na przyszłość.

Przekształcenie BNB w semantyczną postać rozpoczęto pod koniec 2010 r. Twórcom tej inicjatywy przyświecały dwa cele: po pierwsze odejście od typowo bibliotecznych formatów i publikacja bibliografii narodowej online w formie ułatwiającej jej ponowne wykorzystywanie (w standardach bazujących na XML), zgodnie ze zobowiązaniami brytyjskich władz dotyczącymi udostępniania publicznych danych w modelu Open Access. Po drugie: współtworzenie globalnej chmury otwartych, powiązanych danych i przetestowanie możliwości i zalet modelowania i publikacji bibliografii w postaci Linked Data. Zdecydowano się na przekształcanie tego akurat zasobu i udostępnienie go na licencji Creative Commons CC0, gdyż stanowił spójne i autorytatywne źródło informacji na temat brytyjskich publikacji od 1950 r. do chwili obecnej, zawierał znacząca liczbę danych (ok. 3 mln rekordów), a Biblioteka dysponowała prawami do ich trwałej dystrybucji. Linked Open BNB opublikowano w lecie 2011 r., na platformie Talis, a po wycofaniu się tej firmy z prac nad Siecią Semantyczną, dokonano migracji na platformę TSO. Obecnie, Biblioteka Brytyjska oferuje na niej, jako LOD, dwa zestawy danych BNB z opisami VoID: książki i czasopisma. Można je przeszukiwać przy pomocy edytora SPARQL i protokołu SPARQL endpoint. BNB jest aktualizowana co miesiąc, zarówno na platformie, jak i na stronie pobrań British Library.

Autorka omawia w tekście poszczególne fazy procesu modelowania danych i jego wyniki dla obu jej podzbiorów, schemat transformacji MARC21 – RDF/XML i specyfikę użytych w tym celu technik i narzędzi, możliwości wykorzystania stworzonego zasobu, zakres prowadzonej z innymi instytucjami współpracy i dalsze plany jej rozwoju. Biblioteka Brytyjska rozważa m.in. wzbogacenie Linked Open BNB linkami do innych zasobów, takich jak ISNI, LC/NACO i DBPedia oraz inne narodowe bibliografie –aktualnie tworzone są powiązania BNB z bazami bibliograficznymi Niemieckiej Biblioteki Narodowej. W dalszej perspektywie planuje się rewizję eferberyzacji tych danych oraz skuteczniejszą promocję ich wykorzystywania, a także publikację w formie LOD innych typów zasobów objętych przepisami o egzemplarzu obowiązkowym, np. druków muzycznych (British Catalogue of Music). Opracowany model danych BNB zyskał duże uznanie na forum międzynarodowym, a na jego adaptację i wykorzystanie do opisu własnej narodowej bibliografii zdecydowało się Duńskie Centrum Bibliograficzne.

Komentarze wyłączone.