Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Global Online Access to Law (GOAL): program na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Global Online Access to Law (GOAL), czyli globalny dostęp online do zasobów z zakresu prawa, to robocza nazwa inicjatywy mającej na celu udostępnienie literatury prawniczej, bezpłatnie lub za niewysoką opłatą, instytucjom rządowym, naukowym i niekomercyjnym z krajów rozwijających się. GOAL ma być częścią Reseach4Life – inicjatywy instytucji publicznych i prywatnych nakierowanej na poprawę jakości badań naukowych w krajach rozwijających się, głównie poprzez zapewnienie dostępu do publikacji naukowych online. Dotychczasowe działania w ramach Reseach4Life były realizowane w ramach programów prowadzonych przez agendy ONZ, dotyczyły ochrony zdrowia, rolnictwa, ochrony środowiska oraz rozwoju i innowacji.

Główne cele GOAL to: 1) zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych i badań, szczególnie z obszarów takich jak prawo międzynarodowe oraz prawa człowieka (inicjatywa ma objąć ponad 2000 instytucji akademickich z ponad 100 krajów), 2) wymiana wiedzy, a dzięki temu zmniejszenie luki informacyjnej między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się, 3) wzmocnienie systemów prawnych, a przez to wzmocnienie pokoju i dostępu do sprawiedliwości w krajach rozwijających się, 4) zrównoważony rozwój, którego jednym z warunków jest rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Znajomość prawa i dostęp do informacji ułatwiają ochronę podstawowych praw człowieka, pozwalają cieszyć się pełnią praw obywatelskich i w efekcie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Beneficjentami GOAL będą, obok uczelni wyższych, organizacje pozarządowe i społeczne, pomagające obywatelom w egzekwowaniu ich podstawowych praw, oraz urzędnicy i politycy, którym dostęp do informacji pomoże we wzmacnianiu systemu prawnego na poziomie instytucjonalnym i państwowym. Elementem programu będą szkolenia dla polityków, pracowników organizacji pozarządowej, osób udzielających porad prawnych i naukowców w zakresie sposobów wykorzystania informacji dotyczących ważnych dla nich obszarów.

Dostęp do informacji i ochrona prawna nie został uwzględnione w Milenijnych Celach Rozwoju ONZ, określających kierunek polityki rozwojowej do 2015 roku. Możliwe jednak, że znajdą się one w nowej perspektywie ONZ, Sustainable Development Goals (cele zrównoważonego rozwoju), która ma obowiązywać do 2030 roku; o ich uwzględnienie zabiegają m.in. IFLA, Open Society Foundations czy międzynarodowa organizacja pozarządowa Namati. Inicjatywa GOAL wpisałaby się w realizacje tych celów. Na jej wstępnym etapie, poszukuje się partnerów do współpracy, m.in. wśród wydawców i uczelni wyższych oraz prowadzi rozmowy w sprawie realizacji programu z jedną z agencji ONZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>