Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Studium wykonalności katalogowania stron www w Bibliotece Narodowej i Archiwach Iranu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Studium wykonalności katalogowania stron www w Bibliotece Narodowej i Archiwach Iranu została wyłączona

Po rozpoczęciu przez Bibliotekę Narodową i Archiwa Iranu (NLAI) opracowywania i katalogowania dokumentów w formie elektronicznej, za kolejny niezbędny krok w kierunku realizacji jej misji uznano zajęcie się wartościowymi zasobami Internetu i, ze względu na zobowiązania dotyczące nadzorowania, kontrolowania i opracowywania standardów katalogowania, stworzenie programu rejestracji, aktualizacji i organizacji stron www, odgrywających coraz bardziej istotną rolę w obiegu wiedzy i informacji. Celem przeprowadzonego i zreferowanego przez autorów badania było ustalenie wykonalności indeksowania przez NLAI stron internetowych i najbardziej znaczących materiałów elektronicznych na poziomie narodowym i międzynarodowym.

W szczególności, odniesiono się do następujących kwestii: 1) stworzenia bazy danych stron www i wzbogacenia narodowej bibliografii Iranu, 2) wyszukiwania stron www przy pomocy oprogramowania bibliotecznego Rasa, 3) ustanowienia punktów dostępu dla użytkowników z uwzględnieniem kryteriów opisowych i analitycznych, 4) poprawy jakości i wyszukiwalności rekordów bibliograficznych stron www, 5) zdefiniowania standardów i integracji katalogowania stron www z istniejącymi procesami. Założono, że normy i zasady opisu stosowane w odniesieniu do źródeł elektronicznych (oferowanych zarówno w dostępie bezpośrednim, jak i zdalnym) będą wystarczające dla indeksowania stron internetowych. Badanie przeprowadzono na próbie 50 stron z 20 dziedzin, wybranych losowo z katalogu Pars Index. Analizowano techniki i kryteria gromadzenia informacji o tych zasobach, możliwości ich formalnego opisu na tych samych zasadach jak te stosowane obecnie przez NLAI, poprawy jakości dostępu przez odsyłacze i analizę treściową oraz opisu rzeczowego z wykorzystaniem używanych w NLAI tezaurusów i systemów haseł przedmiotowych. Uznano że realizacja tych zamierzeń przy użyciu analizowanych standardów (AACR2, ISBD i irańska wersja formatu MARC, bazująca na UNIMARC) i języków informacyjnych będzie wykonalna. Zalecono też m.in.: zaprojektowanie i stworzenie elektronicznego formularza do wprowadzania i organizacji danych o stronach (gromadzenie i katalogowanie) i ich udostępniania na witrynie NLAI, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników w zakresie katalogowania zawartości sieci www i stworzenie programu rozpowszechniania informacji o tych zasobach.

Komentarze wyłączone.