Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem technologii 2.0: nowy paradygmat dla bibliotek

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , ,

1 komentarz

Narzędzia sieci 2.0 wdrażane w bibliotekach akademickich służą głównie do kontaktów z czytelnikami i promocji bibliotecznych zasobów i usług, nie używa się ich natomiast powszechnie w celu zarządzania wiedzą (ang. knowledge management – KM), definiowanego w artykule jako umiejętność tworzenia przez organizację nowej wiedzy, jej rozpowszechniania i wykorzystywania przy projektowaniu nowych produktów, systemów i serwisów. W instytucjach non-profit, takich jak biblioteki, których nowe zadania obejmują wyszukiwanie informacji dla użytkowników i zdobywanie wiedzy, KM może poprawić komunikację między pracownikami i kierownictwem, pomagać bibliotekarzom oraz promować kulturę uczestnictwa i wymiany informacji. Zreferowane przez autorów, przeprowadzone w skali globalnej badanie, miało na celu sprawdzenie świadomości bibliotekarzy akademickich w zakresie praktyk dzielenia się i zarządzania wiedzą oraz określenie czynników warunkujących prawdopodobieństwo implementacji w bibliotekach KM przy użyciu technologii 2.0.

W szczególności analizowano, czy brak wiedzy bibliotekarzy na temat KM, poziom komfortu w trakcie używania narzędzi 2.0, postrzegana użyteczność zarządzania wiedzą przez sieć 2.0 i gotowość organizacyjna na przyjęcie takich rozwiązań mają wpływ na prawdopodobieństwo ich wprowadzenia w placówkach respondentów i jakie są relacje między przyjętymi w badaniu zmiennymi. Jako ramy teoretyczne wykorzystano w nim model akceptacji technologii (TAM) F. Davisa (1989); dane do analizy zebrano przy pomocy kwestionariusza skierowanego pocztą e-mail do 600 bibliotekarzy akademickich z całego świata, analizowano je przy pomocy otwartego oprogramowania PSPP 0.8.2. Zebrano odpowiedzi od 101 respondentów z 35 krajów położonych na 6 kontynentach.

Ustalono, że większość badanych (ponad 71%) słyszała o KM, a ponad 31% określiło swoją znajomość tematu jako wysoką. Prawie połowa respondentów (43%) uznała, że swobodnie posługuje się narzędziami 2.0, a ponad 46% oceniało zarządzanie wiedzą przy pomocy sieci 2.0 za wysoce użyteczne dla bibliotek; duża część uczestników nie była jednak pewna czy instytucje te są gotowe na wdrożenie takich procedur. Udało się też potwierdzić, że komfort użytkowania sieci 2.0 ma znaczenie dla postrzeganej użyteczności KM dla bibliotek, a ta z kolei ma istotny, pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo wprowadzenia w bibliotekach KM przy pomocy serwisów społecznościowych. Wg autorów, uzyskane wyniki wskazują na wzrost świadomości znaczenia KM wśród bibliotekarzy i upowszechnienia w tym środowisku umiejętności obsługi narzędzi 2.0, i jednocześnie na potrzebę dalszego rozwoju organizacyjnych procedur oraz infrastruktury technicznej mogących ułatwić szersze wykorzystanie sieci 2.0 do celów KM.

Jeden komentarz

  1. Dominik Mirosław Piotrowski 05-02-2015 09:53

    Witam

    W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu zarządzamy wiedzą przy wykorzystaniu systemu Liferay. Polecam lekturę: http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/category/portale-intranety/intranet-2-0/