Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Trendy projektowania stron www bibliotek akademickich – studium przypadku bibliotek ze stanu Alabama

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Trendy projektowania stron www bibliotek akademickich – studium przypadku bibliotek ze stanu Alabama została wyłączona

Strony internetowe stały się dla bibliotek szkół wyższych ważnymi narzędziami dostarczania treści, promocji usług oraz działań i kontaktów zewnętrznych, i stanowią obecnie centralne punkty dostępu do informacji o bibliotecznych zbiorach i usługach, jednakże możliwość efektywnej lokalizacji poszukiwanych zasobów zależy w dużej mierze od wyglądu, struktury i przejrzystości danej strony. W artykule przedstawiono wyniki ewaluacji zawartości 24 witryn bibliotek akademickich stanu Alabama, przeprowadzonej w celu oceny ich funkcjonalności, użyteczności oraz zgodności ze standardami projektowania i dostępności.

Uczelnie wybrano korzystając z wykazów Higher Education Directory Jean Burke, Public UniversitiesAlabama Colleges uwzględniając 4-letnie, publiczne i prywatne uniwersytety i college prowadzące programy licencjackie oraz ich główne filie posiadające własną bibliotekę. Główne strony tych placówek analizowano w listopadzie 2012 r. pod kątem zakresu oferowanych online treści i serwisów (baz danych, kolekcji e-książek i e-czasopism, usług informacji naukowej itp.), pomocy badawczych, instruktaży, przewodników i zasobów szkoleniowych (sprawdzając które z nich są osiągalne z zewnętrznych lokalizacji), aplikacji społecznościowych 2.0 (np. blogi, Facebook, Flickr, Tumblr, czy Twitter) i narzędzi nawigacyjnych, dostępności interfejsów OPAC na stronie domowej oraz obecności elementów wymienianych w standardach projektowania i ułatwiających korzystanie z treści jak największej liczbie użytkowników. Ograniczono się do ewaluacji treści dostępnych po wykonaniu nie więcej niż 3 kliknięć; analizowano łącznie 32 sieciowe elementy i praktyki, w tym łatwy do zapamiętania adres URL, mapy stron i narzędzia wyszukiwawcze, dostępność strony z poziomu różnych przeglądarek i w opcji wyłącznie tekstowej, stosowanie tekstowych zamienników dla graficznych elementów, możliwość poruszania się po stronie przy pomocy klawiatury i bez konieczności przewijania ekranu, dostęp wielojęzyczny i spójne wykorzystywanie odpowiednich nagłówków oraz hiperlinków do opisu i strukturyzacji treści.

Na podstawie zebranych wyników uznano, ze jakość witryn bibliotek szkół wyższych Alabamy poprawiła się znacząco w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym widoczność instytucji publicznych w sieci www jest nieco lepsza niż szkół prywatnych. W związku z szybkim rozwojem programów edukacji zdalnej, placówki te oferują coraz więcej serwisów online, w tym do zasobów pełnotekstowych (zdigitalizowane zbiory specjalne zapewnia ponad 66% instytucji, w tym 78% bibliotek uczelni publicznych). Ponad 40% bibliotek nie udostępnia jednak usług informacji naukowej przez czat, niewiele z nich zapewnia też użytkownikom materiały szkoleniowe ułatwiające korzystanie ze zbiorów i treści powiązanych z programami nauczania, wyszukiwanie informacji, czy poprawne cytowanie. Znacząca część zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych, nie udostępnia też innych usług i informacji online, nie wprowadziła prostych zasad organizacji treści i nie spełnia podstawowych wymagań dostępności, mimo że ich implementacja jest dość prosta, co wskazuje na brak zrozumienia zasad projektowania stron www i potrzebę wprowadzenia profesjonalnych szkoleń w tym zakresie.

Komentarze wyłączone.