Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wzory publikowania pracowników bibliotek naukowych: przegląd badań z lat 2008-2012

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Prowadzenie badań i publikowanie ich wyników ma istotny wpływ na ocenę pracy i awans zawodowy bibliotekarzy zatrudnionych w placówkach naukowych, działalność naukowa jest też niezbędna by utrzymać status bibliotek jako instytucji wspierających innowacje i rozwój wiedzy. W artykule omówiono specyfikę aktywności naukowej pracowników bibliotek nauk ścisłych, medycznych i technicznych (STM) oraz najnowsze trendy i obszary badawcze w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej (BIN), odwołując się do wyników analizy angielskojęzycznych artykułów, które ukazały się w latach 2008-2012 w czterech czasopismach bibliotekoznawczych: Health Information & Libraries Journal, Issues in Science & Technology Librarianship, Journal of the Medical Library AssociationScience & Technology Libraries.

W badaniu pominięto recenzje książek, opinie i felietony redakcyjne, koncentrując się na publikacjach o charakterze naukowym. Autorów interesowało w szczególności ustalenie: 1) odsetka analizowanego piśmiennictwa spełniającego kryteria publikacji naukowej, 2) liczby artykułów w każdym z tytułów kwalifikujących się do tej kategorii, 3) afiliacji, autorstwa, przedmiotu badań i metodologii dla każdego z artykułów; 4) różnic między aktywnością naukową bibliotekarzy i pracowników naukowych szkół BIN, a także między badaniami prowadzonymi wspólnie przez teoretyków i praktyków BIN oraz naukowców niezwiązanych z bibliologią i informatologią. Zidentyfikowano łącznie i sklasyfikowano 574 artykuły, z których 311 (54,18%) uznano za naukowe (procentowo najwięcej publikacji o tym charakterze (64,5%) ukazało się w Health Information & Libraries Journal).

Analiza bibliometryczna zebranych danych wykazała m.in. znaczący wzrost liczby badań zakresu BIN w czasopismach STM w badanym okresie oraz wzrost aktywności wydawniczej będącej efektem współpracy: wśród wszystkich artykułów naukowych, 74,1% miało dwóch lub więcej autorów. Okazało się również, że w większości prac badawczych (83,9%) korzystano wyłącznie z ilościowych technik analizy danych (badania bazujące tylko na metodach jakościowych stanowiły 10%); również większość stanowiły prace o charakterze opisowym (88,7%), a następnej kolejności – ewaluacyjnym (22%). Najchętniej stosowane przez autorów metody gromadzenia danych to sondaże (36,5%), analiza treści (30,2%), analiza cytowań (17,4%) i wywiady (7,4%); tylko w 12,8% badań wykorzystano mieszaną metodologię, a jedynie w 4,2% – bardziej złożone od opisowych techniki statystycznej analizy danych. Zanotowano również znaczące różnice między grupami autorów (bibliotekarze, kadra akademicka, badacze z obu środowisk pracujący wspólnie i osoby niezwiązane z BIN) w odniesieniu do zmiennych takich jak miejsce prowadzenia i kontekst badania, podejście badawcze i metody analizy statystycznej. Tematyka analizowanych badań różniła się znacząco (od zagadnień dotyczących informacji medycznej, zasobów bibliotecznych, zachowań informacyjnych i użytkownikami bibliotek po narzędzia społecznościowe i technologie informacyjno-komunikacyjne); większość z nich (zwłaszcza tych prowadzonych przez bibliotekarzy) koncentrowała się jednak na środowisku bibliotek akademickich. We wnioskach wskazano możliwość poszerzenia i pogłębienia obszarów badawczych oraz potrzebę szkolenia bibliotekarzy STEM w zakresie wykorzystywania bardziej złożonych metod analizy statystycznej i jakościowych metod gromadzenia danych oraz opracowania programów ustawicznego kształcenia dla tej grupy, przygotowujących do prowadzenia badań naukowych od strony metodologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>