Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Preferencje i nastawienie nastolatków wobec czytania w różnych formatach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Postępująca digitalizacja kanałów dystrybucji treści i związane z tym zmiany nawyków czytelniczych mają znaczący wpływ na sposób organizacji usług zarówno w bibliotekach publicznych, jak i naukowych, w tym na kształtowanie zbiorów i metody promocji czytelnictwa, istotne jest więc zebranie jak największej liczby empirycznych danych dotyczących zachowań użytkowników i ich stosunku do czytania w różnych formach, w tym przy pomocy elektronicznych platform. W artykule skupiono się na analizie preferencji czytelniczych nastolatków, porównując ich podejście do lektury, dla przyjemności, książek drukowanych i w formie cyfrowej, z wykorzystaniem czytnika Sony.

Autorki postanowiły sprawdzić: 1) jakie są doświadczenia i nastawienia młodzieży do czytania jako takiego, w tym do literatury w postaci drukowanej i w formie e-booków, 2) czy ich odpowiedzi wskazują na wzory zachowań związane z płcią, różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym i profilami czytelniczymi; 3) w jaki sposób, wg badanych, określone właściwości druku i e-czytników mogą wpływać na kognitywne i emocjonalne aspekty czytania literatury beletrystycznej. Dokonały w tym celu przeglądu literatury przedmiotu, identyfikując główne wnioski z badań poprzedników na różnych grupach wiekowych, takie jak wpływ dostępu do e-czytników na stosunek do czytania (uczniowie), wykorzystywanie formatu elektronicznego głównie w celach badawczych i niechęć do tej formy w przypadku czytania dla przyjemności (studenci, dorośli),tłumaczona m.in. dysonansem haptycznym (dotykowym), czyli poczuciem braku określonych wrażeń (szelest kartek, zapach druku, kontakt z papierem itp.), kojarzonych z przyjemnością podczas lektury. Przeprowadziły również sondaż w grupie 143 piętnastolatków (71 chłopców i 72 dziewcząt) uczących się w 10. klasach 4 szkół z dwóch różniących się między sobą dzielnic Oslo (Norwegia) – zamożnej części zachodniej oraz wschodniej kojarzonej z niższym statusem.

Aby porównać upodobania respondentów, przedstawiono im w formie tradycyjnej i elektronicznej sensacyjną powieść Joker jednego z najpoczytniejszych norweskich autorów – Larsa Saabye Christensena. Ze względów ekonomicznych i praktycznych jako cyfrową platformę wybrano czytnik Sony Reader PRS T2 przeznaczony do odczytu tekstu i zbliżony rozmiarem do wersji papierowej. Uczniów poproszono o czytanie wskazanej powieści najpierw w jednym, a potem (jej kontynuacji) w drugim formacie, w trakcie dwóch 15-minutowych sesji oraz wypełnienie rozdanych ankiet (pytania wielokrotnego wyboru i otwarte) przed i po lekturze. Na podstawie zebranych danych, zidentyfikowano 4 główne obszary do dalszej analizy: ogólnego nastawienia wobec czytania dla przyjemności i lektury cyfrowej, czytania druku i tekstów cyfrowych, koncentracji i poziomu zrozumienia tekstu w trakcie korzystania z obu formatów oraz wizualnych i czuciowo-ruchowych, ergonomicznych aspektów lektury na obu nośnikach. Ustalono, że respondenci mają pozytywne odczucia wobec korzystania z czytników i większość z nich woli czytać na takich urządzeniach, a preferencja ta była szczególnie widoczna u chłopców oraz respondentów niechętnie odnoszących się do czytania i mających rzadki kontakt z książką, natomiast zapaleni i doświadczeni czytelnicy chętniej wybierali dobrą lekturę w formie do jakiej się przyzwyczaili, czyli drukowanej. Potwierdza to wcześniejsze ustalenia innych badaczy, wg których prezentacja e-czytników jako alternatywy dla drukowanych książek może być przydatnym narzędziem promocji czytelnictwa wśród młodych, nieoczytanych osób, co powinni uwzględnić bibliotekarze planujący programy dla młodzieży i pracujący przy doborze materiałów do zbiorów. Wskazuje też na potrzebę dalszych badań nad emocjonalnymi aspektami czytania dzieł literackich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>