Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

International Information and Library Review: analiza bibliometryczna publikacji z lat 2004-2013

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania International Information and Library Review: analiza bibliometryczna publikacji z lat 2004-2013 została wyłączona

W artykule omówiono, na podstawie dokonanej analizy bibliometrycznej, wzory publikowania w jednym z receznowanych, międzynarodowych czasopism z dziedziny bibliologii i informatologii: International Information & Library Review (IILR), aby ustalić jego poczytność i siłę oddziaływania w ciągu ostatniej dekady wg wskaźników cytowalności (Impact Factor) i szybkości oddziaływania (Immediacy Index).

Jako źródło opisów bibliograficznych i informacji o cytowaniach 273 artykułów, które ukazały się w IILR w latach 2004-2013, wykorzystano bazę Scopus. Uzyskane dane przeniesiono do pliku MS Excel, analizując następnie, przy użyciu wskaźników bibliometrycznych, fasety takie jak wzory autorstwa, geograficzna dystrybucja publikacji, ranking autorów i ich afiliacje instytucjonalne. Rekordy cytowań wszystkich badanych publikacji sprawdzono również w Google Scholar, by móc sprawdzić z innych perspektyw trendy cytowań i widoczność publikowanych w IILR prac naukowych. Wzory produktywności naukowej autorów określono przy użyciu prawa Lotki.

Z przeprowadzonych analiz wnika, że większość artykułów w IILR zostało opublikowanych przez pojedynczych autorów, a w następnej kolejności – w modelu współautorstwa dwóch naukowców; prac autorstwa trzech lub więcej osób było natomiast znacznie mniej (stopień współpracy ustalono na poziomie 0,45, co wskazuje na osłabienie trendu dotyczącego wspólnego prowadzenia badań). Jako miejsce realizacji badań w 273 publikacjach wskazano 237 instytucji. Liderem produktywności naukowej okazał się Uniwersytet w Pitsburghu (Stany Zjednoczone) z którym związanych było 12 autorów, a na dalszych pozycjach znalazły się: Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee (Stany Zjednoczone) – 10 autorów, Uniwersytet Pretorii (Republika Południowej Afryki) – 7 autorów i Uniwersytet stanu Pendżab w Lahore (Pakistan) – 7 autorów. W odniesieniu do regionów pochodzenia artykułów, w badanym okresie w IILR publikowało 324 badaczy z 60 krajów, w tym większość z Azji (46%), a w dalszej kolejności – z Ameryki Północnej (24%), Afryki (18%) i Europy (10%). Stany Zjednoczone reprezentowało 63 autorów, Indie – 61 autorów, a wkład aż 21 krajów to tylko jedna publikacja. Najbardziej produktywnym autorem okazała się J.J. Britz z RPA (5 artykułów), natomiast 81,27% autorów przesłało IILR tylko jednej artykuł, 13,5% – dwa, 3,58% -3 i 1,10% – 4. Wskaźnik IF dla IILR w 2013 r. wyniósł 0,588, a Immediacy Index – 0,09, potwierdzono również, że czasopismo to jest czytane i cytowane niemal na całym świecie, niemniej jednak, odpowiednio 21% i 30% artykułów nie miało żadnych cytowań w Google Scholar i Scopus.

Komentarze wyłączone.