Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Stowarzyszenia bibliotekarskie i technologie 2.0: badanie w skali globalnej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Stowarzyszenia bibliotekarskie i technologie 2.0: badanie w skali globalnej została wyłączona

Organizacje zrzeszające bibliotekarzy i specjalistów informacyjnych odgrywają coraz ważniejszą rolę w promowaniu dostępności cyfrowych treści i prowadzeniu działalności edukacyjnej dotyczącej charakteru i zakresu informacji dostępnych w elektronicznych środowiskach, a skuteczność podejmowanych przez nie działań zależy m.in. od stopnia adaptacji do zmian zachodzących w świecie nowych technologii oraz umiejętności posługiwania się nowymi kanałami rozpowszechniania treści i podążania za nowymi, popularnymi wśród internautów trendami . Aby określić poziom wykorzystania narzędzi sieci 2.0 w stowarzyszeniach bibliotecznych na całym świecie, autor przeanalizował zawartość ich stron www, przedstawił też wyniki przeglądu literatury przedmiotu.

Celami badania była identyfikacja aplikacji 2.0 używanych w badanych organizacjach oraz istotnych aspektów i zakresu ich wykorzystywania, określenie stowarzyszeń stosujących najwięcej narzędzi sieci 2.0, prezentacja korzyści płynących z ich implementacji i porównanie stopnia wdrożenia technologii 2.0 w środowiskach bibliotekarskich w Afryce, Azji, Europie, Australii i obu Amerykach. Stowarzyszenia biblioteczne (SB) zlokalizowano przy pomocy ich wykazu dostępnego w Wikipedii, oraz wyników wyszukiwani w Google, Yahoo! I MSN analizując łącznie 188 ich stron www.

Okazało się, że z aplikacji społecznościowych korzysta 115 organizacji (61,17%), w tym najwięcej z Ameryki Północnej i Południowej (89,86%), a w dalszej kolejności – z Europy (58,62%), Australii (46,15%), Afryki 33,33% i Azji (25,64%). Najszerzej wykorzystywane narzędzia to platformy społeczniościowe Facebook i Twitter oraz kanał dystrybucji treści – RSS feed; popularnością cieszą się również serwisy Linkedln, Flickr i blogi. Część badanych SB korzysta także z YouTube, Google+, Digg, Reddit, Stumble Upon, Addiths, Discussion Forum, W3C CSS, Wiki, Friendfeed, News feed, W3C HTML, Issuu, podkastów, Blip.tv, Goodreads, Ning, Pinterest, Slidesharing i Vimeo, a wszystkie te technologie pozwalają użytkownikom na dzielenie się ideami, opiniami i zainteresowaniami, oraz współudział w różnego typu wydarzeniach. Liderami implementacji technologii 2.0 są stowarzyszenia z Ameryki Północnej i Europy. Wśród europejskich SB, najwięcej narzędzi 2.0 (8) używają IFLA i ISO, na drugim miejscu plasuje się Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (6), następnie CILIP i Ukraińskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (5). W Ameryce Północnej w czołówce zestawienia znalazły się American Library Association, American Association of School Librarians i Public Library Association (8).

Komentarze wyłączone.