Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania nowych technologii edukacyjnych w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania O podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania nowych technologii edukacyjnych w bibliotekach została wyłączona

W artykule przedyskutowano podejścia do podejmowania opartych na wiedzy decyzji związanych z wyborem nowych, innowacyjnych technologii w celach edukacyjnych i włączaniem ich do dydaktyki bibliotecznej. Omówiono w nim, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz zawodowych doświadczeń autorów, najnowsze trendy dotyczące nowo powstających rozwiązań technologicznych i ich wdrożeń w środowisku bibliotecznym oraz zastosowań w tym kontekście koncepcji praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice (EBP) (zob. babin.bn.org.pl/?p=1670), a następnie zaprezentowano dwutorowy model mający ułatwić świadome i bazujące na wynikach badań wybory odpowiednich rozwiązań technologicznych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Od bibliotekarzy akademickich i ich instytucji oczekuje się przyjmowania roli liderów innowacji i wdrażania nowych rozwiązań, interesujących dla studiującego obecnie pokolenia tzw. „cyfrowych tubylców”, jednak podejmowanie decyzji dotyczących używania w procesie nauczania nowych aplikacji utrudnia brak odpowiedniego materiału dowodowego, gdyż ze względu na krótką obecność na rynku, dostępnych jest niewiele wyników badań na temat ich faktycznego wpływu na proces dydaktyczny. Istotne jest więc wypracowanie procedur pozwalających na krytyczną analizę oraz wybór i adaptację innowacyjnych technologii, które mogą mieć potencjalnie rewolucyjny lub transformacyjny wpływ na biblioteki i szkolnictwo wyższe (w raporcie Horizon Report New Media Consortium z 2014 r. za trendy mogące mieć przełomowy charakter uznano m.in. urządzenia mobilne, gry i grywalizację, publikowanie elektroniczne, kursy MOOC, oraz ideę konwergencji (synergizacji nowych i ewoluujących technologii przez integrację opcji i cech występujących wcześniej oddzielnie rozwiązań – przykładem tego podejścia może być rozwój narzędzi wyszukiwania nowej generacji, oferujących jeden punkt dostępu do różnego typu źródeł). Proponowany przez autorów model zakłada z jednej strony określenie celów pedagogicznych i dopasowanie do nich technologicznych afordancji (możliwości działania), a z drugiej – wsparcie dokonanego dopasowania „twardym”materiałem dowodowym pochodzącym z wyników badań publikowanych w fachowym, recenzowanym piśmiennictwie i „miękkimi” dowodami pochodzącymi z empirycznych obserwacji oraz analizy (skanowania) środowiska.

Komentarze wyłączone.