Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Studenci a posiadanie i wykorzystywanie mobilnych urządzeń w środowisku akademickim

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Studenci a posiadanie i wykorzystywanie mobilnych urządzeń w środowisku akademickim została wyłączona

Ze względu na szybką ekspansję małych mobilnych urządzeń (MMU) na rynku i rosnącą popularność mobilnych aplikacji wśród studentów, zasadne, zwłaszcza dla bibliotekarzy, wydaje się badanie, czy używanie tych kanałów komunikacji może potencjalnie ułatwić zapewnienie łatwego i stałego dostępu do zasobów bibliotecznych i wspomóc proces nauczania. Aby określić odsetek studiujących będących właścicielami MMU, wzory wykorzystania tych narzędzi, zwłaszcza w odniesieniu do wyszukiwania informacji naukowej i materiałów bibliotecznych, i różnych kategorii akademickich i demograficznych, oraz wpływ zajęć ze szkolenia bibliotecznego na stopień wykorzystania treści edukacyjnych za pośrednictwem MMU, autorzy opracowali sondaż online skierowany do studentów programów licencjackich jednej z amerykańskich uczelni.

Wzięło w nim udział 489 osób studiujących na Uniwersytecie Arkansas, na kierunkach powiązanych głównie z naukami ścisłymi i technologią (reprezentujących łącznie 9 dyscyplin akademickich) i mających do zaliczenia w letnim i jesiennym semestrze 2013 r. kurs przysposobienia bibliotecznego. 78% próby stanowiły kobiety, 21%- mężczyźni, 1% – nie określił swojej płci; większość respondentów (83%) była w wieku 18-20 lat i studiowała na 1. lub 2. roku (81%). Ankiety rozesłano na początku semestru, przed rozpoczęciem zajęć uczących korzystania z zasobów informacyjnych biblioteki akademickiej.

Na podstawie analizy zebranych danych określono, że właścicielami MMU było 100% badanych kobiet i 98% mężczyzn. Respondenci posiadali łącznie 682 urządzenia (1,4 na osobę), a najpopularniejszym z nich okazał się iPhone (58%), a następnie: iPad /Mini iPad (14%), iPod (13%), smartfony z systemem Android (9%) i inne MMU (95%). Wśród studentów nauk rolniczych i fizycznych, nieznacznie większą liczbę urządzeń posiadali mężczyźni, a w grupie studiujących ekonomikę i zarządzanie, nauki przyrodnicze i pielęgniarstwo – kobiety. Najchętniej używanymi mobilnymi aplikacjami były te powiązane z serwisami społecznościowymi (łącznie 836 programów tego typu; średnio 2,06 na studenta), a następnie – z rozrywką (153 aplikacje), komunikacją (150), wyszukiwaniem i przeglądaniem informacji (139) oraz edukacją (65; 1,3 na osobę)).

Ustalono również, że prawdopodobieństwo korzystania z zasobów bibliotecznych przez MMU wzrastało wraz z liczbą odbytych zajęć ze szkolenia bibliotecznego. Ponad 60% badanych, do czasu wypełniania ankiety, nie zaliczyło jeszcze żadnej z takich sesji, i w grupie tej niemal nigdy nie używano MMU by uzyskać dostęp do bibliotecznych materiałów (liczba zlokalizowanych w ten sposób zasobów biblioteki wyniosła średnio 0,5). W pozostałych grupach wyniki te przedstawiały się nieznacznie lepiej: dla 28% studentów uczestniczących w 1 zajęciach – 0,72, dla 3,55% uczestniczących w dwóch sesjach – 0,88%, a dla 1% (trzy lub więcej sesji) – 2,20. Osoby docierające do źródeł bibliotecznych przez MU korzystały najczęściej z książek lub katalogu bibliotecznego (18,8%), a w dalszej kolejności: stron naukowych (11,2%), artykułów naukowych (9%), gazet (8, 6%), baz danych (7,2%) i materiałów wideo biblioteki (1,6%). Największy odsetek z nich stanowili studenci inżynierii, a następnie: pielęgniarstwa, nauk przyrodniczych i rolniczych.

Wyniki te wskazują zdaniem autorów na znaczenie szkoleń bibliotecznych i działań promujących zasoby i usługi bibliotek dla ułatwienia i poszerzenia wykorzystanie źródeł naukowych, a w efekcie – poprawy jakości uczenia się w środowisku akademickim. Dowodzą również, że warto wykorzystywać w szkoleniach bibliotecznych popularność MMU, promując ich używanie w kontekstach akademickich, w celach edukacyjnych, i uświadamiając studentom takie możliwości ich zastosowań, choćby do szybkiej weryfikacji cytowań, szukania książek, czytania artykułów online czy kontaktów z bibliotekarzem dziedzinowym.

Komentarze wyłączone.