Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O zarządzaniu projektami tworzenia metadanych w międzypokoleniowych zespołach bibliotekarzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania O zarządzaniu projektami tworzenia metadanych w międzypokoleniowych zespołach bibliotekarzy została wyłączona

Biblioteki muszą dostosowywać się na bieżąco do nowych potrzeb użytkowników oraz zapewniać dostęp do nowych typów materiałów, a proces realizacji inicjatyw bazujących na najnowszych technologiach i związanych z wykorzystaniem nowych standardów jest nie tylko pracochłonny, ale wymaga też poświęcenia czasu na odpowiednie przeszkolenie pracowników. Większość piśmiennictwa poświęconego przekwalifikowywaniu bibliotekarzy katalogujących w formacie MARC i przygotowywaniu ich do tworzenia metadanych w innych formatach, koncentruje się na omawianiu zestawów umiejętności przydatnych w obu typach pracy, metodach rozwoju kompetencji powiązanych z katalogowaniem i typach projektów, które można przydzielać pracownikom o określonym poziomie przygotowania i na danym etapie drogi zawodowej. Autorka postanowiła wypełnić lukę w literaturze przedmiotu dotyczącą różnorodności międzypokoleniowej, omawiając związane z wiekiem różnice w stylach pracy, rozumieniu podstaw teoretycznych i komforcie obsługi nowych technologii, a także bariery utrudniające uczestnictwo w nowych, związanych z metadanymi projektach dla pracowników z różnych grup wiekowych.

Artykuł napisano z perspektywy osoby zatrudnionej na stanowisku metadata librarian (bibliotekarz ds. metadanych) w tradycyjnym dziale katalogowania jednej z dużych bibliotek akademickich w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników katalogujących w MARC do opisu cyfrowych kolekcji i publikacji w instytucjonalnym repozytorium w innych formatach. Większość szkolonych przez autorkę osób jest od niej o kilka dekad starsza, a ich poziom kompetencji technologicznych jest bardzo zróżnicowany. W tekście przedstawia ona niektóre ze strategii komunikacyjnych, szkoleniowych, motywacyjnych i organizacyjnych wykorzystywanych w trakcie projektów tworzenia metadanych i służących do redukcji stresu i napięć powstających w wielopokoleniowych grupach w czasie procesu realizacji nowych zadań, przełamywania obaw związanych ze zmianą i pracą w nowym systemie / modelu oraz tworzenia zgranych i wydajnych zespołów potrafiących osiągać zakładane, wspólne cele. Omawia również kluczowe czynniki warunkujące powodzenie takich inicjatyw.

Komentarze wyłączone.