Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi użytkowników bibliotek szkolnych w środowisku elektronicznym

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi użytkowników bibliotek szkolnych w środowisku elektronicznym została wyłączona

Do niedawna, automatyzacja bibliotek szkolnych w Rosji zazwyczaj ograniczała się do prowadzenia elektronicznego katalogu i mediateki. Obecnie, w związku z rosnącą rolą cyfrowych zasobów informacyjnych, działalność tych placówek opiera się coraz częściej na szkolnych bibliotekach elektronicznych (SzBE), postrzeganych nie tylko jako miejsce udostępniające e-dokumenty, ale też umożliwiające za pośrednictwem Internetu, lub przy wykorzystaniu sieci lokalnej, dostęp do wielu różnorodnych usług i baz danych. 

 

Autorzy omawiają zagadnienia związane z tym nowym podejściem do zadań biblioteki: 1) rodzaj zasobów cyfrowych, jakie mogą gromadzić i udostępniać SzBE (głównie materiały metodyczne, informatory, literaturę piękną, normy i dokumenty prawne, materiały przygotowane w szkole); 2) rolę SzBE w elektronicznym systemie edukacyjnym. Może ona pełnić rolę terminalu tj. korzystać z zasobów cyfrowych wyższego poziomu (innej szkoły, systemu bibliotek szkolnych, dzielnicy, miasta, regionu), tworzyć własne zbiory cyfrowe i bazy danych, a także łączyć obie te formy, może też przez Internet pozyskiwać e-podręczniki dopuszczone przez ministerstwo lub zawierać umowy licencyjne na dostęp do różnorodnych baz i usług; 3) zalety i wady korzystania z elektronicznych podręczników. Zalety: oszczędność finansowa, możliwość interaktywnego, zindywidualizowanego nauczania, szybka aktualizacja treści, doskonalenie kompetencji informacyjnych, dostęp z wielu miejsc, uniknięcie noszenia ciężkich teczek. Wady: nieznany wpływ długiego korzystania z komputera na fizjologię i zdrowie. Po apelu prezydenta Miedwiediewa o korzystanie z nowych mediów w celu promocji czytelnictwa, parę szkół w Moskwie zrezygnowało z tradycyjnych podręczników, choć traktowane to jest na razie eksperymentalnie. Autorzy uważają, że w każdej bibliotece szkolnej w Rosji powinien być zainstalowany ABIS, system umożliwiający dostęp do Internetu z biblioteki. SzBE w Rosji coraz częściej zapewniają szeroki dostęp do podręczników i książek elektronicznych, stale też poszerzają ofertę dokumentów i usług. Do art. dołączono wykaz stron www instytucji edukacyjnych oferujących swoje zasoby i usługi SzBE.

Komentarze wyłączone.