Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Społeczna konstrukcja wiedzy w Wikipedii: badanie porównawcze

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Społeczna konstrukcja wiedzy w Wikipedii: badanie porównawcze została wyłączona

Wikipedia ma obecnie 280 wersji językowych, a jej najbardziej prominentna, angielskojęzyczna postać zawiera ponad 4 mln opracowanych haseł i ma ponad 130 tys. aktywnych użytkowników. Projekt ten nie ogranicza się do rozwoju olbrzymiej, otwartej encyklopedii z dostępnymi dla ogólnego odbiorcy artykułami, lecz zapewnia również olbrzymią bazę danych rejestrującą wszystkie ich warianty i dokonywane na przestrzeni lat zmiany, a także, w przypadku każdego artykułu, przestrzeń dla dyskusji online. Ta ostatnia funkcja sprawia, że Wikipedia stanowi bogate, społeczno-technologiczne środowisko umożliwiające badanie procesów współtworzenia wiedzy oraz sposobów ich negocjowania w w społecznościach współpracujących na zasadach crowdsourcingu.

W artykule omówiono zgromadzone dotychczas wyniki prac badawczych poświęconych różnym aspektom partnerskiej produkcji wiedzy w Wikipedii, wskazując, że większość z nich skupia się na badaniu jej najbardziej widocznej i znanej, angielskiej odsłony. Autorzy postanowili rozszerzyć obszar dociekań, sprawdzając czym różnią się praktyki współtwórców globalnej (angielskojęzycznej) wersji od tych wykorzystywanych w wersjach lokalnych i czy różnice te mogą być związane z odmiennymi uwarunkowaniami kulturowymi. Przeanalizowali w tym celu wirtualne debaty i spory w japońskiej Wikipedii, związane z opracowywaniem haseł dotyczących katastrofy w elektrowni atomowej Fukushima z 11 marca 2011 r. i porównali poświęcone temu zagadnieniu artykuły w obu tych językach. Aby lepiej zrozumieć sposoby współpracy użytkowników Wikipedii, postanowili również ustalić typy aktywności, w które angażują się redagujący i sprawdzić sposób postrzegania roli „ekspertów” i typów źródeł uznawanych za wiarygodne i „naukowe” w obu społecznościach Wikipedystów.

W pierwszym etapie badania przeanalizowano ogólne statystyki edycji na stronie dotyczącej awarii Fukushimy w angielskiej i japońskiej Wikipedii, porównując m.in. liczbę korekt, częstotliwość edycji i liczbę redagujących osób. W kolejnym – przeprowadzono analizę treści tzw. talk pages, czyli stron na których prowadzone są dyskusje nt. każdego z haseł, sprawdzając typy pojawiających się na nich treści. Następnie, na podstawie dokonanych ustaleń, omówiono podobieństwa i różnice między badanymi encyklopediami, w tym sposób redakcji treści uznawanych za „fakty” i przedyskutowano wnioski z badania, potencjalnie przydatne dla społeczności zajmujących się społecznym tworzeniem wiedzy.

Komentarze wyłączone.