Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Prywatność w mediach społecznościowych: pilny apel do bibliotekarzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Branża, zawód i edukacja, Wolność intelektualna, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Prywatność w mediach społecznościowych: pilny apel do bibliotekarzy została wyłączona

Korzystanie z mediów społecznościowych jest obecnie najpopularniejszą, po pornografii, aktywnością internetową i formą spędzania czasu w sieci www, a media te stały się dla internautów, w tym zwłaszcza dla młodego pokolenia, głównym źródłem opinii i kontaktów w innymi ludźmi (wg badań Pew Research Center, ponad 90% nastolatków online jest uczestnikami sieci społecznościowych). Serwisy takie jak Twitter, Facebook i in. funkcjonują jako portale informacyjne i są używane w coraz większym stopniu przez ruchy społeczne, katalizując zmiany polityczne na całym świecie. W niektórych krajach, biblioteki są jedynymi punktami oferującymi bezpłatnie łącza internetowe, a tym samym stanowią wyłączny punkt dostępu do społecznościowych serwisów, które gromadzą, archiwizują i przekazują olbrzymią liczbę prywatnych danych swoich użytkowników, od informacji biograficznych, po dane o personalnych kontaktach z innymi osobami, instytucjami i organizacjami (a wśród nich logi czatów, pliki wiadomości, tweety, zdjęcia, filmy, tagi, lokalizacje GPS, polubienia, godziny rejestracji i kliknięcia).

Ponieważ ochrona prawa do prywatności zapisana jest jako podstawowa wartość w kodeksie etyki Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich – ALA i podręczniku wolności intelektualnej, a amerykańscy bibliotekarze mogą pochwalić się długą tradycją walki o prawa obywateli do poszukiwania informacji bez nadzoru i inwigilacji stron trzecich, autorka apeluje, by bibliotekarze rozszerzyli swoje doktryny prywatności na platformy społecznościowe, podkreślając, że prawo czytelnika do poszukiwania i otrzymywania informacji zależne jest od zabezpieczenia jego prawa do prywatności. Wskazuje też, że bibliotekarze i stowarzyszenia biblioteczne są w dobie Internetu potencjalnie najlepszym źródłem informacji nt. wolności intelektualnej i środowiskiem, które może zając się lobbowaniem na jej rzecz.

Celem artykułu jest zmobilizowanie członków ALA i profesjonalistów bibliotecznych do wywierania nacisku na serwisy społecznościowe i do walki o zmianę warunków ich wykorzystywania na takie, w których chroniona jest prywatność użytkowników bibliotek i Internetu, i gwarantowane prawa do poszukiwania informacji bez ograniczeń. W jego pierwszej części omówiono historię działań ALA na rzecz ochrony wolności intelektualnej i kampanii bibliotekarzy w sprawie ochrony prywatności, w drugiej – obecne praktyki w tym kontekście (koncentrując się na amerykańskich realiach), w trzeciej wskazano na porażkę władz federalnych Stanów Zjednoczonych w kwestii stworzenia przepisów chroniących prawa klientów platform społecznościowych, w czwartej – przeanalizowano dominującą rolę tych mediów w amerykańskim życiu społecznym, w kolejnej – omówiono obecny stan rzecznictwa w sprawie ochrony prywatności, a w ostatniej – zaproponowano społeczności bibliotecznej plan przyłączenia się do ruchu na rzecz praw użytkowników tych serwisów.

Komentarze wyłączone.