Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Miejsce katalogerów w debacie nt. wartości bibliotek

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Zarządzanie

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Miejsce katalogerów w debacie nt. wartości bibliotek została wyłączona

Potrzeba lepszego wykorzystywania w celach promocyjnych informacji nt. wartości usług bibliograficznych bibliotek oraz danych dotyczących zadowolenia ich użytkowników podnoszona jest nie tylko w raportach stowarzyszeń bibliotecznych lecz również w coraz większej liczbie artykułów naukowych. Dla katalogerów, kwestia ta może się wiązać z pytaniem, jak pozycjonować ich pracę, czyli katalogowanie opisowe, analizę przedmiotową, klasyfikację, tworzenie punktów dostępu, kontrolę wzorcową i produkcje metadanych, czyli zadania realizowane w celu ułatwienia wyszukiwania informacji, w szerszym dyskursie dotyczącym wartości bibliotek akademickich. Aby znaleźć na nie odpowiedź, w artykule przeanalizowano różne ramy teoretyczne dla oceny obszarów ewaluacji jakości i pomiaru wpływu usług bibliotecznych, zaproponowano również ujednolicony model wyceny wartości katalogowania.

Jako podstawę analizy autorki wykorzystały m.in. powstałe po 2010 r. dokumenty organizacji zajmujących się lobbowaniem na rzecz bibliotek: The Value of Academic and Research Libraries (raport sporządzony dla ACRL – amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek Akademickich i Naukowych), National Statistical and Values Profile of Canadian Libraries: Report to CLA Executive Council (raport dla CLA – Stowarzyszenia Kanadyjskich Bibliotek) i The Value of Libraries for Research and Researchers (raport brytyjskiego konsorcjum bibliotek naukowych RLUK i RIN – Research Information Network). Dla wszystkich tych zrzeszeń, dyskusja o wartości bibliotecznych serwisów bazuje na dwóch założeniach: konieczności efektywniejszej reklamy trwałego znaczenia bibliotek dla ich instytucji i społeczeństwa oraz konieczności re-ewaluacji tradycyjnych metod pomiaru zapewnianych przez nie korzyści i społecznego wpływu ich usług. W artykule omówiono największe wyzwania związane z odpowiednią oceną i artykulacją działalności bibliotek, różne podejścia do tego zagadnienia oraz metodologie rozwoju mierników i wskaźników wartości, prezentowane w poszczególnych raportach, oraz różnice między jej operacyjnymi definicjami w kontekście bibliotecznym i w sferze rejestracji bibliograficznej. Następnie – zreferowano najnowsze prace badawcze poświęcone tej tematyce, wskazując, jak nowe rozwiązania technologiczne, innowacje w katalogowaniu oraz nowe sposoby wykorzystywania jego podstawowych funkcji mogą być postrzegane w określonych na nowo ramach pomiaru „wartości katalogowania”, i jak należy usytuować w tym kontekście role, kompetencje i zadania katalogerów.

Komentarze wyłączone.