Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ewaluacja użyteczności systemu wyszukiwania informacji bibliograficznej bazującego na RDA

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ewaluacja użyteczności systemu wyszukiwania informacji bibliograficznej bazującego na RDA została wyłączona

Środowisko biblioteczne w Korei Południowej przygotowuje się od ponad 5 lat do wdrożenia nowego standardu katalogowania i w okresie tym opublikowano wiele prac badawczych poświęconych analizie specyfiki RDA, porównaniu Koreańskich Zasad Katalogowania (KCR) z nowymi wytycznymi dla opisu dokumentów i organizacji treści oraz oraz identyfikacji koniecznych modyfikacji w KRC i zmian w rekordach bibliograficznych po wejściu w życie nowych przepisów. Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono natomiast kwestii użyteczności RDA z punktu widzenia użytkownika, autorzy postanowili więc przeprowadzić eksperyment z zastosowaniem tego standardu do koreańskiego systemu bibliograficznego, by ocenić jego postrzegalną użyteczność dla odbiorców, w różnych kategoriach, takich jak efektywność i wydajność wyszukiwania czy komfort użytkowania.

W ramach badania zbudowano pilotażowy system wyszukiwania i udostępniania informacji, z bazą danych zawierającą koreańskie rekordy bibliograficzne dla wydanych po 1991 r. książek, e-booków i filmów poświęconych historycznym postaciom z okresu dynastii Chosun, prezentowane zgodne z RDA oraz modelami FRBR i FRAD dla danych bibliograficznych i wzorcowych. Testowano go w grupie 20 osób – absolwentów wydziału historii, którym przydzielono określone zadania wyszukiwawcze (proste, złożone i przedmiotowe), porównując wyniki z dwoma sieciowymi systemami bazującymi na innych zasadach katalogowania: serwisem Dibrary Biblioteki Narodowej Republiki Korei i serwisem KmdB Koreańskiego Archiwum Filmowego. Przeprowadzono następnie sondaże i wywiady z uczestnikami projektu, oceniając, na podstawie zebranych odpowiedzi, następujące wskaźniki użyteczności: użyteczność procesu i wyników wyszukiwania, wydajność wyszukiwania mierzoną czasem i liczbą wykonanych kroków, ogólnie zadowolenie z procesu wyszukiwawczego, uzyskanych wyników i spełnienia potrzeb informacyjnych, satysfakcję z funkcjonalnością opcji wyszukiwawczych mierzoną w 5 podkategoriach (użyteczności funkcji narzędzia wyszukiwawczego, odpowiedniości uzyskanych wyników, przydatności dodatkowych informacji oraz relacji asocjacyjnych, i odpowiedniości kategorii wyszukiwania), oraz wygodę obsługi systemu w kategoriach zrozumiałości i łatwości.

Z sondaży wynika, że pilotażowy, bazujący na RDA system bibliograficzny były oceniany w bardziej pozytywny od pozostałych sposób we wszystkich analizowanych aspektach, za wyjątkiem zadowolenia z odpowiedniości kategorii wyszukiwawczych. Również dane z wywiadów potwierdzają jego bardziej pozytywną ewaluację w odniesieniu do użyteczności i wydajności wyszukiwania, ogólnego zadowolenia i satysfakcji z funkcjonalnością opcji wyszukiwawczych. Przy ocenie komfortu systemów badani skłonni byli natomiast wybierać, być może ze względu na przyzwyczajenie i zaznajomienie, dwa konkurencyjne serwisy. W podsumowani autorzy wskazali na potrzebę prowadzenia dalszych systematycznych badań weryfikujących sposób postrzegania przez użytkowników użyteczności baz danych tworzonych zgodnie z RDA, z uwzględnieniem innych typów zasobów.

Komentarze wyłączone.