Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Muzealnictwo w szkołach informacji naukowej: utopia czy wartość dodana?

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Muzealnictwo w szkołach informacji naukowej: utopia czy wartość dodana? została wyłączona

W artykule przeanalizowano wspólne aspekty zawodów powiązanych z nauką o informacji oraz ochroną i zapewnianiem dostępu do dziedzictwa kulturowego, a także miejsce muzeologii w kanadyjskim systemie kształcenia na poziomie wyższym, a następnie przedyskutowano celowość włączenia do uniwersyteckich programów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przedmiotów związanych z szeroko rozumianym muzealnictwem, wskazując, że studenci uzyskają dzięki temu poszukiwany zawód, a uczelnie – nowych studentów na kierunkach koncentrujących się dotąd głównie na bibliotekach i archiwach .

Programy wyższych szkół bibliotecznych w Ameryce Północnej są zatwierdzane przez ALA i ukierunkowane w znacznym stopniu na kształcenie bibliotekarzy, informatyków i pracowników informacji. Wśród profesji wymienianych w oficjalnym kanadyjskim rejestrze zawodów, znaczną cześć zajmują jednak specjalności związane z tworzeniem i upowszechnianiem dzieł kultury oraz dziedzictwa narodowego. W artykule skoncentrowano się na omówieniu perspektyw zatrudnienia dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie muzeologii. W sektorze muzealnym poszukiwani są różni specjaliści: z zakresu prawa, zarządzania, redakcji tekstów, opracowania zbiorów, konserwacji dzieł sztuki, komunikacji społecznej, pedagogiki, ale też informatycy i osoby zajmujące się tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Autorki szczegółowo omawiają poszczególne etapy organizowania wystaw muzealnych (od wyboru tematyki wystawy po jej demontaż i zwrot wypożyczonych obiektów) oraz charakteryzują kompetencje zawodowe niezbędne na każdym etapie ich przygotowania. Zaznaczają też, że do tworzenia i udostępniania wystaw online, oprócz wymienionych umiejętności, konieczne są dodatkowe, związane z ujęciem dostosowanym do środowiska cyfrowego i udostępnianiem online.

Opracowanie i katalogowanie zbiorów muzealnych w porównaniu z katalogowaniem zasobów bibliotecznych, wymaga szerokiej wiedzy dodatkowej związanej ze specyfiką opisywanych obiektów, np. przy gromadzeniu zbiorów i ich inwentaryzacji istotne są takie informacje, jak pochodzenie obiektu, typ własności, warunki na jakich dzieło może być udostępniane, dane dotyczące darczyńcy, cena itp. Przy katalogowaniu należy uwzględnić nie tylko autora i temat, ale materiał z jakiego dzieło wykonano, stan, cechy szczególne itp. Krótko omówiono podstawowe normy kanadyjskie dotyczące katalogowania i opracowania rzeczowego zbiorów muzealnych. We wnioskach stwierdzono, że muzea mogą oferować informatykom i pracownikom informacji wiele ciekawych miejsc pracy. W Kanadzie, na Uniwersytecie Quѐbecu w Montrealu oraz na Uniwersytecie Montrealu, eksperymentalnie rozszerzono programy magisterskie szkół bibliotecznych o przedmioty związane z muzealnictwem. Umożliwia to studentom zdobycie szerszej wiedzy z tej dziedziny i z zakresu dziedzictwa kulturowego Kanady. Programy interdyscyplinarne obejmują też takie dziedziny jak nauki przyrodnicze, komunikacja społeczna, pedagogika, polityka informacyjna, zarządzanie zasobami cyfrowymi, tworzenie wirtualnych galerii sztuki. Uczelnie proponują też kursy z informatyki i informacji naukowej dla pracowników muzeów.

Komentarze wyłączone.