Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Top Tech Trends: ocena najważniejszych trendów technologicznych i stanu technologii używanych w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Top Tech Trends: ocena najważniejszych trendów technologicznych i stanu technologii używanych w bibliotekach została wyłączona

W artykule omówiono opinie futurologów dotyczące możliwych kierunków rozwoju technologii wykorzystywanych w środowisku bibliotecznym, zaprezentowane na obradach studium panelowego pn. Top Tech Trends, zorganizowanego przez sekcję Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek (ALA) ds. bibliotecznych technologii informacyjnych – Libary Information Technology Association (LITA).

Omawiana dyskusja zbiegła się w czasie z obchodami 50 rocznicy powstania tej sekcji i stanowiła część programu dorocznej konferencji i wystawy ALA ( #alaac16) w Orlando, która odbyła się w dniach 23-28 czerwca 2016 r. W jej trakcie, zaproszeni paneliści opisywali innowacje w świecie technologii, które mogą mieć wpływ na środowisko biblioteczne i przedstawiali sugestie dotyczące kroków, jakie powinny podjąć biblioteki, by móc w optymalny sposób wykorzystać zachodzące zmiany. Debatowano m.in nad przewidywaniami dotyczącymi najważniejszych trendów technologicznych (wśród wskazań znalazły się : udostępnianie danych bibliotecznych w czasie rzeczywistym, szybki i łatwy rozwój aplikacji bibliotecznych, uczenie nie obsługi urządzeń, czy programowania lecz szerszych koncepcji, wzrost roli wirtualnej rzeczywistości w bibliotekach i równoważenie kwestii dostępu i prywatności). Rozmawiali również o prognozach związanych z kwestiami bezpieczeństwa i prywatności w sektorze IT – opinie wahały się od bardzo pesymistycznych (terror oprogramowania używanego w przestępczości internetowej) przez pragmatyczne (potrzeba edukowania użytkowników, administratorów stron bibliotecznych i dostawców w kwestii stosowania lepszych zabezpieczeń haseł, treści i prywatności odbiorców) po względnie optymistyczne (prostsze komunikaty z działów IT). Przewidywano również powolne odchodzenie w przeszłość oprogramowania Java i Flesh.

Kolejne pytania zadawane ekspertom dotyczyły: i) potrzeby opracowywania przez biblioteki własnych narzędzi, pozwalających na lepsze zaspakajanie ich specyficznych potrzeb (zgoda rozmówców), ii) kreatywnych sposobów integracji technologii na potrzeby relacji i działań zewnętrznych (podkreślano konieczność podążania za użytkownikiem i zapewniania mu możliwości zdalnego dostępu do sieci i zasobów bibliotek, m.in. przez instalację zewnętrznych punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu), iii) technologii, które należy używać w bibliotekach do poprawy kompetencji technicznych (wśród pomysłów znalazły się programowalne roboty mające oswajać lęki przed nowymi urządzeniami i oprogramowaniem), iv) najbardziej bezużytecznych trendów (wymieniono Snapchat, aplikacje do anonimowych komentarzy, Shodan – wyszukiwarkę urządzeń podłączonych do Internetu, jako narzędzie ułatwiające ataki w cyberprzestrzeni oraz „Internet rzeczy” (internet of things) jako koncept, którego znaczenie i wpływy się przecenia; zwrócono również uwagę na problemy z bezpieczeństwem danych w tej sieci), v) technologii, o których mówi się zdecydowanie za dużo (drukarki 3d i inteligentne zegarki).

Komentarze wyłączone.