Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Technologia Li-Fi w bibliotekach: wprowadzenie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Technologia Li-Fi w bibliotekach: wprowadzenie została wyłączona

Coraz większa popularność technologii bezprzewodowych, wykorzystujących jako medium transmisyjne fale radiowe, oraz rosnący popyt na dane przekazywane tą drogą komunikacji powodują problemy związane z przepełnieniem spektrum radiowego. Odpowiedzią na ograniczenia tego typu rozwiązań może być wynaleziona w 2011 r. technologia Li-Fi (Light Fidelity), będąca nową formą optycznej komunikacji bezprzewodowej. Bazuje ona na transmisji wykorzystującej część widma światła widzialnego, czyli fal elektromagnetycznych i jest ponad 100 razy szybsza niż Wi-Fi. Mówiąc w uproszczeniu, wykorzystuje do przekazywania informacji bardzo szybko migające diody i fotoreceptory, pozwalając (potencjalnie) każdej osobie, będącej w zasięgu powszechnie dostępnych źródeł oświetlenia, na połączenie z Internetem. Może więc stanowić dobre uzupełnienie istniejących sieci bezprzewodowych.

W artykule przybliżono historię rozwoju komunikacji światła widzialnego (VLC) oraz koncepcji wykorzystania, do kodowania i przesyłu danych w systemie binarnym, diod elektroluminescencyjnych (LED), a także przykłady pierwszych wdrożeń tej technologii. Następnie omówiono cechy charakterystyczne łączności optycznej, jej zasady działania oraz zalety i ograniczenia, w porównaniu z innymi formami komunikacji danych. Przybliżono również działania podejmowane na rzecz rozwoju, promocji i standardyzacji VLC, komercyjne zastosowania Li-Fi i bazujące na niej produkty oraz możliwości ich adaptacji na potrzeby instytucji kultury i bibliotek.

Zaznaczono, że potencjalne opcje wykorzystania VLC są nieograniczone, jest to też technologia przyjazna środowisku (każde urządzenie emitujące światło można dostosować do przekazywania danych), energooszczędna i pozwalająca na zabezpieczanie transferu w bardziej skuteczny sposób niż w przypadku komunikacji radiowej. Li-Fi można używać m.in. w obiektach i pomieszczeniach o wysokim natężeniu transmisji danych między urządzeniami mobilnymi (centra handlowe, kawiarnie itp.), w szpitalach i samolotach, gdyż przekaz tą drogą nie zakłóca pracy systemów nawigacyjnych i specjalistycznych urządzeń, pod wodą, w systemach pozycjonowania, przy zarządzaniu ruchem oraz w miejscach, w których istotne jest zabezpieczenie transmisji danych (obiekty wojskowe, elektrownie itp.). Muzea i biblioteki, wyposażone w dostępne już na rynku, specjalne świetlówki, mogą monitorować wykorzystanie swoich obiektów, zapewnić gościom dostęp do sieci i kierować ich do odpowiednich zasobów. W podsumowaniu podkreślono, że kluczowymi czynnikami warunkującymi upowszechnienie się tej technologii będzie zasięg komunikacji i szybkość transmisji danych, zależna od wydajności przekaźników i fotoreceptorów, oraz koszty jej implementacji. Jeśli ewolucja Li-Fi będzie przebiegać pomyślnie, być może wkrótce świetlówki w domach, biurach i obiektach użyteczności publicznej, światła uliczne itp. będą mogły pełnić funkcję otwartych punktów dostępu do sieci www.

Komentarze wyłączone.