Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Katalogowanie materiałów w języku romani

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Katalogowanie materiałów w języku romani została wyłączona

W artykule zarysowano, z perspektywy amerykańskich bibliotekarzy, problemy związane z katalogowaniem źródeł obcojęzycznych, zwłaszcza w odniesieniu do języków podlegających modyfikacjom i zmianom, oraz ostatnie rozwiązania w tym zakresie (m.in. możliwości dodawania w rekordach bibliograficznych OCLC WordCat pól dla alfabetów niełacińskich – tzw. języków. JACKPHY, odpowiadających polom z ich transliterowanym zapisem), a następnie skupiono się na zagadnieniach związanych z opisem bibliograficznym i wyszukiwaniem materiałów w języku romskim (romani), który dopiero stosunkowo niedawno, w odniesieniu do jego kilku europejskich dialektów, zyskał pewien poziom standaryzacji i który nie ma jednej, usankcjonowanej przez jakikolwiek rząd, „oficjalnej” ortografii.

 

Autor przedstawia krótko teorie dotyczące genezy i historii rozwoju romani oraz wysiłki podejmowane na rzecz ustalenia wspólnych zasad zapisu jego różnych odmian w celach edukacyjnych i wydawniczych, w tym m.in. ustalenia przyjęte w 1990 r. trakcie Światowego Kongresu Romów w Serocku pod Warszawą. Omawia też różne aspekty ortografii tego języka, w tym techniczne problemy związane z zapisywaniem kilku nietypowych znaków jego alfabetu w katalogach online i zautomatyzowanych systemach bibliotecznych. Prezentuje też strategie dotyczące opracowywania romskich dokumentów w bibliotekach Uniwersytetu Kansas, w tym rozwiązania stosowane przy zapisie liter alfabetu romani niekompatybilnych z schematem kodowania Marc-8 Unicode oraz konsekwencje przyjmowanych rozwiązań dla kontroli wzorcowej.

Komentarze wyłączone.