Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Określanie specyfiki działalności naukowej różnych krajów świata na podstawie typów publikowanych dokumentów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Określanie specyfiki działalności naukowej różnych krajów świata na podstawie typów publikowanych dokumentów została wyłączona

Sporządzanie charakterystyk produkcji naukowej poszczególnych państw pomaga zobrazować specyfikę ich działalności badawczej, preferencje lokalnych środowisk naukowych i krajowe strategie informacyjne. Jedną z metod tworzenia takich narodowych profili jest bibliometryczne badanie wzorów publikacji wg dziedzin nauki – wyodrębnia się na tej podstawie podstawowe modele publikowania typowe dla określonych regionów świata. W artykule zreferowano wyniki projektu, w którym wykorzystano podobne podejście by określić tendencje dotyczące najpopularniejszych typów publikowanych dokumentów dla określonych krajów i regionów.

W jego ramach sprawdzono i przeanalizowano dane bibliometryczne dotyczące następujących typów dokumentów: artykułów, recenzji, listów, recenzji książek, materiałów redakcyjnych, abstraktów spotkań i grupy pozostałych typów publikacji (bez uwzględnienia materiałów konferencyjnych niepublikowanych w czasopismach i periodykach) z 26 krajów (w tym w Polski), najaktywniejszych pod względem liczby ukazujących się publikacji naukowych (ponad 10 tys. rocznie), indeksowanych w bazach Web od Science (rocznik 2007). Przedstawiono następnie na tej podstawie typologię narodowych preferencji związanych z typami dokumentów i omówiono podobieństwa i różnice lokalnych wzorów publikacji w badanych państwach.

Komentarze wyłączone.