Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Kryteria decyzji dotyczących cyfrowej archiwizacji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Kryteria decyzji dotyczących cyfrowej archiwizacji została wyłączona

 

W związku z olbrzymią liczbą produkowanych obecnie, wartościowych informacji, których dostępność należy zapewnić w perspektywie długofalowej, konieczne jest opracowywanie zautomatyzowanych rozwiązań pozwalających na długotrwałe przechowywanie i zabezpieczania danych w formie elektronicznej oraz odpowiednie planowanie cyfrowej archiwizacji. Artykuł poświęcono kwestiom kryteriów i czynników wpływu, jakie należy uwzględniać przy wyborze najbardziej optymalnych działań archiwizacyjnych w danym kontekście. W celu ich identyfikacji, dokonano ewaluacji 13 studiów przypadku dotyczących planowania archiwizacji różnych typów cyfrowych obiektów, podejmowanej we współpracy z partnerami o różnym zapleczu instytucjonalnym.   

Autorzy zaprezentowali hierarchiczną klasyfikację 6 kategorii istotnych dla procesów decyzyjnych i wg tej taksonomii dokonali kategoryzacji kryteriów przyjętych w analizowanych projektach archiwizacyjnych. Omówili następnie kwestie metod pomiaru dla każdej z przedstawionych kategorii. Dowodzą też, że ewaluacji większości omawianych kryteriów można dokonać za pomocą zautomatyzowanych pomiarów w kontrolowanym środowisku i że metody te można z powodzeniem wykorzystać w celu znaczącej poprawy powtarzalności poszczególnych decyzji oraz ich dokumentacji w znormalizowanej i porównywalnej formie. Pozwala to na zmniejszenie nakładów pracy niezbędnych do oceny poszczególnych komponentów procedury archiwizacyjnej i zapewnienie skalowalności planowania oraz trafności działań związanych z tworzeniem cyfrowych repozytoriów. 

Komentarze wyłączone.