Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

W kierunku współoperatywności europejskich zasobów językowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania W kierunku współoperatywności europejskich zasobów językowych została wyłączona

Podstawowym celem integracji europejskiej jest zniesienie granic dla ludzi, towarów i kapitału oraz rozwój wspólnego rynku z jedną, wielojęzyczną przestrzenią informacyjną. Jednym z ostatnich czynników blokujących swobodny przepływ idei, informacji i usług w obrębie UE są bariery językowe, a metodą na ich przezwyciężenie ma być rozwój technologii językowych. W artykule omówiono działania finansowanego przez Komisję Europejską konsorcjum META-NET, Sieć Doskonałości – inicjatywy, w ramach której nad opracowywaniem takich technologicznych rozwiązań pracuje ponad 40 ośrodków badawczych z 31 państw.

META-NET powołała „Technologiczny Sojusz Wielojęzycznej Europy” (ponad 250 członków w 42 krajach), jednoczący naukowców, komercyjnych dostawców i użytkowników technologii językowych, językoznawców i in., działających na rzecz rozwoju badań i innowacji w Europie. Jednym z głównych efektów współpracy w ramach META-NET ma być nowy, otwarty serwis o nazwie META-SHARE, umożliwiający wymianę i dzielenie się zasobami. Platforma ta ma udostępniać sieć otwartych repozytoriów z danymi językowymi (teksty i nagrania) oraz szereg narzędzi analizy tekstu, aplikacji wspierających automatyczne przetwarzanie języka i powiązanych sieciowych usług dla większości europejskich języków, wraz z dokumentacją w postaci wysokiej jakości metadanych. Ma też umożliwiać przeszukiwanie tych źródeł wg różnych kryteriów z jednego punktu dostępu.

Tekst zawiera prezentację architektury i składowych komponentów META-SHARE, zreferowano w nim też wkład Uniwersytetu Manchester w rozwój tego serwisu, w tym prace nad przyjęciem przez partnerów projektu zapewniającej współoperatywność i pozwalającej na zaawansowaną analizę języka naturalnego technologii  UIMA i nad integracją z META-SHARE zgodnej z UIMA platformy U-Compare (graficzny interfejs użytkownika).

Komentarze wyłączone.