Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O przyszłości biblioteki „bez papieru”

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

3 komentarze

Idea paperless office, spopularyzowana w drugiej połowie XX w., zakłada całkowite zastąpienie papierowych dokumentów plikami elektronicznymi i automatyzację przepływu informacji wewnątrz danej organizacji, a wraz z jej wdrażaniem w coraz większej liczbie firm i instytucji, pojawiły się też spekulacje i prognozy dotyczące szybkiego i nieuchronnego rzekomo nadejścia ery „społeczeństwa bez papieru” (zob. BABIN 1990/1/2/8, BABIN 1999/4/176). W artykule o mówiono obecny stan realizacji tego modelu na świecie, przedyskutowano też, na ile prawdopodobne jest powstanie bibliotek bez żadnych drukowanych książek, zarządzanych bez użycia papierowej dokumentacji.

Wg autorki, na podstawie przeglądu statystyk zużycia papieru w krajach rozwiniętych (wskazują na stały wzrost, od lat 90. ubiegłego wieku, sprzedaży tego produktu m.in. w Ameryce Północnej, jak i w niemal wszystkich krajach Europy) oraz piśmiennictwa na temat sposobów zarządzania we współczesnych bibliotekach obiegiem wewnętrznych dokumentów, metod organizacji pracy tych instytucji i badań na temat różnic w sposobach odczytu i przetwarzania informacji w formie elektronicznej i drukowanej (zob. BABIN 2006/3/164, BABIN 2010/3/157), dojść można do jedynej konkluzji. Takiej mianowicie, że realizacja w bibliotekach idei paperless office wydaje się, przynajmniej na razie, raczej mało prawdopodobna, mimo że coraz większą część udostępnianych przez nie zbiorów stanowią zasoby cyfrowe. Nie znaczy to, że niektórych rutynowych, bibliotecznych operacji (korespondencja z dostawcami, obieg faktur itp.) nie można zorganizować korzystając z wyłącznie elektronicznych systemów i procesów archiwizowania i udostępniania informacji. Aby jednak były one efektywne, potrzebne są dalsze badania poświęcone systemom zarządzania wewnętrznymi rekordami w bibliotekach oraz opracowanie znormalizowanych procedur dotyczących przechowywania różnych typów dokumentów, z uwzględnieniem zobowiązań prawnych tych placówek oraz wymagań instytucjonalnych.

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>