Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Rozwój i współdzielenie zasobów cyfrowych w skali kraju: projekt promocji narodowej biblioteki cyfrowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Rozwój i współdzielenie zasobów cyfrowych w skali kraju: projekt promocji narodowej biblioteki cyfrowej została wyłączona

W artykule omówiono rozwój bibliotek cyfrowych w Chinach i podejmowane tam inicjatywy zmierzające do koordynacji prac digitalizacyjnych prowadzonych przez poszczególne placówki biblioteczne. W szczególności, przybliżono w nim cele i zasady funkcjonowania Digital Library Promotion Project (DLPP) – projektu promocji biblioteki cyfrowej, zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury Chińskiej Republiki Ludowej i nadzorowanego przez  Chińską Bibliotekę Narodową. Celem tej inicjatywy, finansowanej w całości z budżetu państwa, jest budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej mogącej wspierać wspólną rozbudowę i wykorzystywanie zasobów cyfrowych przez  biblioteki publiczne oraz wyrównanie poziomu dostępności cyfrowych kolekcji dla mieszkańców różnych części Chin. Na podstawie studium przypadku DLPP autorzy chcieli przybliżyć wyzwania związane z rozbudową i integracją cyfrowych kolekcji w kraju rozwijającym się, o dużych różnicach regionalnych, i zaprezentować zebrane w ramach badania wnioski.

Prace nad budową bibliotek cyfrowych (BC) w Chinach prowadzone są od lat 90. ubiegłego wieku, a z sondażu przeprowadzonego w 2013 r. wynika, że 90% bibliotek regionalnych i 53% bibliotek miejskich dysponowało już w tym czasie własnymi cyfrowymi zbiorami tworzonymi przez zakup baz danych od krajowych i zagranicznych dostawców, organizację własnych zasobów w drodze cyfryzacji lub gromadzenia (ang. harvesting) źródeł sieciowych, bądź też z wykorzystaniem obu tych metod. Mimo bogactwa i różnorodności tych lokalnych kolekcji, na poziomie ogólnokrajowym należało rozwiązać szereg problemów związanych z brakiem współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych przy planowaniu rozwoju BC, w tym kwestii takich jak powtarzalność zasobów (wiele placówek kupuje te same bazy z ograniczonymi prawami użytkowania, bądź tworzy zbliżone kolekcje tematyczne, poświęcone np. tym samym postaciom lub wydarzeniom historycznym), izolacja BC (brak uniwersalnego systemu wyszukiwania mogącego zapewnić dostęp do różnych typów przechowywanych odrębnie cyfrowych zbiorów), brak ujednoliconych standardów, a tym samym kompatybilności używanych struktur danych, języków informacyjno-wyszukiwawczych i interfejsów wyszukiwawczych, i ograniczenia związane z prawami autorskimi.

Program DLPP, mający pomóc rozwiązać powyższe problemy i stworzyć ogólnokrajowy system usług cyfrowych i dzielenia się zasobami, uruchomiono w 2011 r. Jego wykonanie zaplanowano w trzech etapach, w ciągu 5 lat. Pierwszą fazę projektu poświęcono rozbudowie infrastruktury, w tym instalacji sprzętu, oprogramowania i konstrukcji wirtualnych i prywatnych sieci. Drugą – rozbudowie cyfrowych kolekcji w systemie rozproszonym, w ramach współpracy bibliotek członkowskich; trzecią – modernizacji serwisów bibliotecznych przez budowę wielopoziomowej, zróżnicowanej i spersonalizowanej platformie usług BC. W połowie 2016 r. w pracach DLPP brało udział ponad 300 bibliotek publicznych (regionalnych i miejskich), partycypując w 6 programach obejmujących katalogowanie, cyfryzację, rozwój sieciowego archiwum, budowę bazy danych i edukację użytkowników. Założone cele realizowano, koncentrując się na budowie katalogu centralnego, wspólnym tworzeniu zasobów i wspólnych zamówieniach na bazy danych zewnętrznych dostawców (zasoby zagraniczne kupowane są w ramach krajowej licencji). Autorka omawia w tekście szczegółowo metody gromadzenia i współdzielenia zbiorów, poszczególne aspekty wdrażania każdego z etapów DLPP i czynniki gwarantujące powodzenie tego typu inicjatyw. Przedstawia także osiągnięte do tej pory wyniki oraz dalsze plany związane z rozwojem systemu cyfrowej kultury w Chinach.

Komentarze wyłączone.