Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Analiza zawartości czasopisma Documentation et Bibliothèques za lata 1973-2013

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Analiza zawartości czasopisma Documentation et Bibliothèques za lata 1973-2013 została wyłączona

W artykule dokonano analizy zawartości Documentation et Bibliothèques (DB) za lata 1973-2013. Czasopismo zaczęło ukazywać się w 1955 r., początkowo jako Bulletin de l’ACBLF (Biuletyn Stowarzyszenia Francuskojęzycznych Kanadyjskich Bibliotekarzy). Po przekształceniu się ACBLF (Association Canadienne des Bibliothécaires de Langue Française) w ASTED (Association pour l’Avancement des Sciences et des Techniques de la Documentation – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Teorii i Praktyki Dokumentacji Naukowo-Technicznej), czasopismo zmieniło nazwę na obecną. Zachowano ciągłość – nr 1 DB, który ukazał się w 1973 r. to wolumen 19. Od 2011 r., obok wersji papierowej, dostępna jest cyfrowa. Aby zapewnić większą przejrzystość analizy, badany okres podzielono na 7 odcinków czasowych – w każdym z nich ukazało się od 20 do 24 numerów BD (w latach 1989-1995 – 28 numerów).

W sumie, w latach 1973-2013, opublikowano 163 numery zawierające 668 artykułów i 232 stałych rubryk. Wydzielono parę typów artykułów: o charakterze ogólnej refleksji, opisujące konkretne zjawiska (np. bibliografia regionalna Quèbecu), stricte naukowe, referujące wyniki projektów, dotyczące pracy instytucji. 80% (527 z 668) artykułów zaliczono do trzech pierwszych kategorii, przy czym artykułów naukowych jest znacznie mniej niż ogólnych i opisowych (11%; 73 art.). Przeważają prace omawiające aspekty praktyczne oraz popularyzujące wiedzę, ponieważ czasopismo adresowane jest głównie do profesjonalistów.

Aby zorientować się w preferowanej tematyce wyróżniono kilka kategorii: zawód; bibliotekarstwo, archiwistyka i informacja naukowa jako dyscypliny naukowe; ujęcie przedmiotowe (np. multimedia na CD-ROM, francuskie bazy danych); działania i usługi (katalogowanie, klasyfikacja publikacji, bibliografia); technologia; użytkownicy; biblioteki i ośrodki informacyjne; książka i czytelnictwo; inne dyscypliny. Najwięcej prac dotyczyło ośrodków informacyjnych i bibliotek (276 artykułów), a następnie ich działań i usług (204 art.). Problemów zawodowych dotyczyły 92 artykuły, książki i czytelnictwa – 60 art. Najmniej publikacji dotyczyło innych dyscyplin naukowych (18 art.), problemów poszczególnych dyscyplin bibliotekarstwa i informacji naukowej (30 art.) oraz użytkowników (34 art.). Trochę zaskakuje czwarta pozycja problemów zawodu (92 art.), jeszcze mniej artykułów napisano na temat technologii (77 art.), równie mało prac omawiało problemy czytelników (34 art.). Analiza zatrudnienia autorów wykazała, że z 848 osób aż 687 (81%) pracuje w Quèbecu, 65 osób – w Ottawie, 14 – reprezentuje inne terytoria Kanady, 56 – pochodzi z Francji, 11 z innych poza Francją krajów Europy. W badanym okresie ukazały się 23 numery poświęcone jednemu tematowi – najwięcej – poszczególnym rodzajom bibliotek, ale też dokumentom i bibliotekom cyfrowym, usługom bibliotek, specjalizacjom zawodowym.

Głównym wyzwaniem dla redakcji jest zapewnienie wysokiego poziomu naukowego przy równoczesnym utrzymaniu statusu czasopisma adresowanego do praktyków, zorientowanego na problemy praktyczne i odgrywającego dużą rolę w permanentnym dokształcaniu bibliotekarzy. Problem jest lokalny charakter czasopisma – choć większość autorów pochodzi z Quèbecu, BD ma ambicje ponadregionalne. Konieczne wydaje się zwiększenie liczby autorów zagranicznych.

Komentarze wyłączone.