Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O współpracy bibliotekarzy i wydawców na rzecz poprawy jakości metadanych zasobów cyfrowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania O współpracy bibliotekarzy i wydawców na rzecz poprawy jakości metadanych zasobów cyfrowych została wyłączona

Pod koniec 2012 r., mała grupa amerykańskich bibliotekarzy rozpoczęła nieformalną dyskusję na temat potencjalnych metod poprawy jakości metadanych wykorzystywanych do wyszukiwania zasobów elektronicznych oraz poprawy terminowości ich dystrybucji. Zwróciła się też z apelem o współpracę do OCLC, a dofinansowanie od tej organizacji pozwoliło na prowadzenie spotkań z przedstawicielami wydawców, agregatorów treści i dostawców baz wiedzy, mających umożliwić zebranie poglądów tych stron na temat wyzwań związanych z dystrybucją i zautomatyzowaną wymianą metadanych, oraz przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników bibliotek. W 2013 r., działania te nabrały formalnego charakteru, a grupa zyskał oficjalną nazwę: E-Data Quality Working Group i zaczęła rozszerzać swój skład o reprezentantów kolejnych bibliotek, wydawców oraz dostawców danych i usług. Efektem jej prac był opublikowany w 2014 r. raport. pn. Success Strategies for Electronic Content Discovery and Access: a Cross-Industry White Paper, który spotkał się w środowisku bibliotecznym i branży informacyjnej z dużym zainteresowaniem. W artykule omówiono wyodrębnione przez grupę roboczą problemy związane z produkcją i rozpowszechnianiem dokładnych, wiarygodnych i aktualnych metadanych, zawarte w dokumencie rekomendacje oraz ich wpływ zarówno na dostawców, biblioteki i konsumentów usług informacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Do głównych kwestii mających wpływ na niepowodzenia przy wyszukiwaniu treści i zniechęcanie użytkowników do korzystania z zasobów cyfrowych zaliczono w raporcie: 1) niekompletne lub niedokładne dane bibliograficzne (potrzebne przy wyszukiwaniu) i dane o statusie i lokalizacji tytułu w zbiorach danej organizacji (potrzebne przy dostępie); 2) niejednoczesne rozpowszechnianie obu ww. typów danych, utrudniające zarządzanie bazami wiedzy; 3) dystrybucję danych w wielu formatach, co zmusza bibliotekarzy do przeznaczania dużych nakładów czasu i środków na zmianę formatowania i, w niektórych przypadkach, korektę błędnych danych, co może być źródłem kolejnych błędów. Dla wszystkich trzech kategorii problemów przedstawiono odpowiednie, przytoczone w artykule zalecenia, możliwe do wdrożenia bez konieczności inwestycji w infrastrukturę, a w dalszej jego części podsumowano postępy, jakie poczynili członkowie E-Data Quality Working Group w zakresie dostosowania się do każdej z 8 rekomendacji. W podsumowaniu przedstawiono dalsze, planowane etapy prac zespołu, związane m.in. z zapewnianiem pełnych informacji o prawach dostępu do zakupionych tytułów, standardyzacją identyfikatorów klientów, zautomatyzowaną kontrolą jakości oraz stałą poprawą systemów danych. Wskazano także na potrzebę dalszej współpracy między bibliotekarzami, wydawcami i dostawcami w celu testowania potencjalnych rozwiązań dla tych problemów i zwiększania wartości swoich produktów i usług dla użytkowników bibliotek.

Komentarze wyłączone.