Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej: wykorzystanie WordPress jako platformy dla repozytorium obiektów wiedzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej: wykorzystanie WordPress jako platformy dla repozytorium obiektów wiedzy została wyłączona

W artykule przedstawiono studium przypadku udanej implementacji w bibliotece akademickiej bazującego na WordPress repozytorium obiektów wiedzy (ang. learning object repository – LOR), mającego ułatwiać bibliotekarzom szersze dzielenie się materiałami dydaktycznymi online oraz pomóc w przygotowaniu i rozbudowie programów edukacji bibliotecznej. Omówiono w nim również szczegółowo praktyczne i techniczne implikacje wykorzystania oprogramowania WordPress do budowy LOR oraz wady i zalety tego rozwiązania.

WordPress to darmowy system o otwartym kodzie źródłowym, wykorzystywany początkowo głownie jako platforma blogowa, a obecnie coraz częściej jako system zarządzania treścią, i mogący służyć jako platforma publikacji dla dowolnego LOR. Repozytoria WordPress są łatwo rozszerzalne i dzięki instalacji dodatkowych, darmowych i płatnych wtyczek, mogą służyć jako proste systemy zarządzania materiałami dydaktycznymi. Korzystając z tego oprogramowania do budowy publicznego indeksu treści przechowywanych na serwerze, biblioteka Uniwersytetu Stanowego Kalifornii w Fullerton (California state University, Fullerton – CSUF) stworzyła w 2015 r. LOR z rekordami dla każdego obiektu wiedzy, zawierającymi metadane o jego formacie, zawartości i dostępności.

CSUF zatrudnia 15 bibliotekarzy odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji informacyjnej i realizujących rocznie ok. 600 jednorazowych sesji szkoleniowych. Ze względu na dużą liczbę studentów (ok. 40 tys.) i ograniczony personel biblioteki, bezpośredni program edukacyjny może objąć tylko niewielką część studiujących, zdecydowano w związku z tym o rozwoju materiałów dydaktycznych (przewodników, planów zajęć, filmów, wydruków, materiałów instruktażowych itp.) dostępnych online oraz budowie nowych, elastycznych platform hostujących cyfrowe treści. Autorka przybliża przyjętą w tym celu strategię działania i proces projektowania LOR oraz efekty szukania praktycznych rozwiązań dla potrzeb związanych z e-learningiem, w tym sposób podejścia do kwestii praw autorskich (by bibliotekarze byli pewni, jak mogą wykorzystywać interesujące ich materiały,  CSUF prosi współtwórców treści o podpisanie zgody na udostępnianie ich dzieł na licencji Creative Commons). Omawia następnie procedury instalacji i konfiguracji oprogramowania WordPress na lokalnym serwerze, wybór szablonu (zdecydowano się na darmowy motyw Gridster-Lite) i dodawania wtyczek, a następnie proces organizacji treści LOR.

Przedstawia również metody jakie przyjęto by popularyzować nowy serwis i zachęcić pracowników biblioteki do wspierania jego rozwoju, m.in. przez dodawanie nowych treści i lepszej obsługi studentów online. Obecnie, LOR CSUF indeksuje 34 wyszukiwalne przez Google obiekty wiedzy, stworzone przez 6 bibliotekarzy, i jest regularnie wykorzystywany przy prowadzeniu kursów szkoleniowych. Od czasu uruchomienia repozytorium, jego stronę odwiedziły tysiące osób, a bibliotekarze mogą dzięki niej oferować materiały szkoleniowe studentom uczącym się zdalnie. LOR służy także jako wizytówka programu edukacji bibliotecznej CSUF.

Komentarze wyłączone.