Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ocena wartości bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Ocena wartości bibliotek publicznych została wyłączona

Bieżąca trudna sytuacja gospodarcza i klimat polityczny zmuszają biblioteki publiczne do przedefiniowywania swoich ról i udowadniania zasadności dalszego finansowania i utrzymywania tych placówek, mimo że liczba ich użytkowników w czasach kryzysu znacząco wzrasta. Instytucje te korzystają z różnych metod pomiaru własnej rentowności i wartości swoich usług, szukając wymiernych wskaźników, pozwalających na zademonstrowanie politykom tego, jak istotną funkcję pełnią dla lokalnych społeczności i jakie korzyści (także w wymiarze finansowym) płyną z inwestowania w nie pieniędzy podatników.

W artykule przeanalizowano różne koncepcje wartości oraz zmieniające się sposoby rozumienia znaczenia bibliotek publicznych jako miejsc i ich przydatności dla społeczeństwa w dobie Internetu. Przedyskutowano również, na konkretnych przykładach ze Stanów Zjednoczonych, podejścia przyjmowane przez te placówki w celu efektywnej dokumentacji i prezentacji swojej społecznej i kulturowej wartości oraz zasugerowano inne możliwe do przyjęcia taktyki i konsekwencje ich wyboru w kontekście politycznym i społecznym.

Komentarze wyłączone.