Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wkład Rosyjskiej Izby Książki w rozwój działalności bibliograficznej w Rosji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Opracowanie informacji, Księgarstwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wkład Rosyjskiej Izby Książki w rozwój działalności bibliograficznej w Rosji została wyłączona

Rosyjska Izba Książki (RIK) łączy funkcje krajowego archiwum druków, które ukazały się po 1917 r., agendy publikującej bibliografię narodową oraz centrum naukowego w zakresie szeroko rozumianej nauki o bibliografii i książce. Badania naukowe skoncentrowano na tematyce modernizacji struktury informacyjno-telekomunikacyjnej, doskonalenia zasobów dziedzinowych zgodnie z założeniami polityki państwowej i tendencjami światowymi, rozwoju międzynarodowych systemów numeracji wydawnictw drukowanych i elektronicznych oraz normalizacji procedur w ramach systemów wydawniczego, księgarskiego i bibliotecznego w celu ich integracji.

Do największych osiągnięć RIK m.in. zaliczono: 1) wydanie w latach 2009-2010 dwóch norm federalnych (wydawniczej i bibliograficznej), zrewidowanie i opublikowanie trzeciej, dot. opracowania i edycji kart katalogowych oraz wydanie poradnika dla bibliotek z zakresu normalizacji opisu bibliograficznego (red. G.P. Kalinina); 2) opublikowanie Typologii wydawnictw V.P. Smirnovoj oraz kilku nowych tytułów z serii Moskiewscy księgarze i księgarstwo w świetle materiałów archiwalnych RIK; 3) uczestnictwo w tworzeniu Jednolitego Dziedzinowego Towarowego Rejestru Produkcji Książkowej (EOTR), który ma ułatwić stworzenie bazy znormalizowanych opisów książek dostępnych na rynku rosyjskim; 4) uczestnictwo w projekcie O egzemplarz obowiązkowy dokumentów w mieście Moskwie, którego celem jest opracowanie podstaw prawnych systemu eo dla wydawców i bibliotek moskiewskich; 5) aktywny udział w międzynarodowej konferencji Obowiązkowy egzemplarz gazet dla bibliotek: wyzwania elektronicznego środowiska, zorganizowanej wspólnie z sekcją gazet IFLA (13-16 kwietnia 2009). W artykule scharakteryzowano też dwumiesięcznik „Bibliografia” publikowany przez RIK, przedstawiono zasługi RIK w zakresie doskonalenia krajowego katalogu elektronicznego tworzonego na podstawie eo oraz omówiono udział Izby w krajowych programach digitalizacji pełnych tekstów dokumentów.

Komentarze wyłączone.