Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wykorzystanie Schema.org do oznaczania metadanych obiektów dziedzictwa kulturowego: przypadek portalu Europeana

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Wykorzystanie Schema.org do oznaczania metadanych obiektów dziedzictwa kulturowego: przypadek portalu Europeana została wyłączona

Europeana (zob. BABIN 2009/4/243, BABIN 2010/3/151) zapewnia dostęp do ponad 54 mln obiektów dziedzictwa kulturowego przez portal Europeana Collections zawierający opisujące je metadane, reprezentowane w modelu EDM – Europeana Data Model (zob. babin.bn.org.pl/?p=2954). Choć platforma ta jest głównym punktem dostępu do reprezentacji obiektów cyfrowych z zasobów europejskich instytucji kultury, większość użytkowników wchodzi na jej strony za pośrednictwem wyszukiwarek, istotne jest więc, by była ona rozpoznawany przez silniki wyszukiwawcze jako zaufane, autorytatywne repozytorium. W artykule zreferowano wyniki zrealizowanego przez autorów projektu, mającego na celu zbadanie potencjału oraz efektów oznaczania treści na stronach Europeany przy pomocy znaczników w standardzie Schema.org, by zapewnić większą widoczność tej biblioteki w sieci i lepsze wyniki wyszukiwań. Przedstawiono również zalecenia dotyczące mapowania i publikowania metadanych Europeany przy użyciu słownika schema.org oraz najlepszych praktyk w tym zakresie.

Schema.org to otwarty i coraz powszechniej wdrażany schemat znaczników danych strukturalnych, służący do dzielenia się metadanymi w sieci. Jest używany przez ponad 12 mln domen i wspierany przez największe internetowe serwisy takie jak Google, Bing, Yahoo! i Yandex. Stanowi podstawę nowych technik sieciowych, takich jak tzw. semantyczna SEO, czyli optymalizacja stron www dla wyszukiwarek. Dzięki dodawaniu pomocniczych informacji do zawartości html, metadane schema.org mogą być przetwarzane przez wyszukiwarki w sposób „inteligentny” i wzbogacać serwisy takie jak Google Knowledge Graph.

Autorzy skupili się w tekście na na kwestiach optymalizacji metadanych wbudowanych w strony HTML Europeany i mapy stron, mającej ułatwić ich lokalizację i ponowne wykorzystywanie, oraz na omówieniu procedur pozwalających na stworzenie możliwie bogatych reprezentacji zasobów Europeany opisanych w formacie EDM, w języku schema.org, w sposób dostosowany do specyfiki tego serwisu, zidentyfikowanych potrzeb jego odbiorców oraz wymogów wyszukiwarek i ich użytkowników. Omówili również wyniki testów i ewaluacji możliwych sposobów wykorzystania słownika schema.org oraz powiązanych technologii w europejskich serwisach danych. W prezentowanych rekomendacjach zidentyfikowano m.in. typy i właściwości oraz jednostki EDM, które można wykorzystywać do pozyskiwania wartości danych, przedstawiono także sugestie dotyczące wyboru odpowiednich typów znaczników Schema.org. Potwierdzono również możliwości i zalety prezentacji zasobów danych Europeany w proponowanym standardzie.

Komentarze wyłączone.