Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

W grudniu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Rosji pn. „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Mowa w nim między innymi o konieczności zachowania w tym kraju różnorodności kulturowej i etnicznej. Wiele bibliotek na terenie całego kraju zaczęło w związku z tym realizować programy dla społeczności zróżnicowanych pod względem narodowościowym i kulturowym.

Biblioteka Narodowa Tatarstanu w Kazaniu opracowała ogólne zasady działania i tematykę szkoleń bibliotekarzy w tym zakresie, mających na celu kształtowanie kompetencji międzykulturowych. Zgodnie z proponowaną w artykule koncepcją, procesy komunikacji w bibliotece przebiegające w środowisku wielokulturowym prowadzą do zderzenia różnych punktów widzenia na rzeczywistość na poziomie jednostek i grup. Wymaga to rezygnacji ze stereotypowego myślenia i zmiany nawyków działania bibliotekarzy. W artykule przedstawiono koncepcję modelu przygotowania pracowników bibliotek do przezwyciężania konfliktów, uprzedzeń i trudności komunikacyjnych wynikających z różnic między wyznawanymi wartościami, postawami i środowiskowymi uwarunkowaniami.

Na podstawie badań użytkowników wyróżniono 2 poziomy świadomości: etnocentryzm i etnorelatywizm. Etnocentryzm oznacza postrzeganie własnej kultury jako dominującej, a innych – jako obce i gorsze, przy czym nasza kultura staje się miernikiem oceny innych. Etnorelatywizm to otwartość wobec różnic kulturowych, gotowość ich poznawania, pozytywne funkcjonowanie w środowisku wieloetnicznym. W trakcie pracy bibliotecznej wyróżniono parę form i stadiów każdego z nich. Etnocentryzm cechuje postrzeganie odmienności przez stereotypy, brak zrozumienia dla innych kultur i minimalizacja różnic miedzy ludźmi. Etnorelatywizm – dostrzeganie różnic i ich źródeł kulturowych, stopniowa adaptacja do sytuacji wielokulturowości, zrozumienie innych postaw i odpowiednia reakcja na nie.

Poznanie tych zjawisk pozwala bibliotekarzom na kształtowanie zbiorów i dostosowywanie szkoleń zawodowych do sytuacji społecznej na danym terenie. Aby pracować z przedstawicielami różnych narodów i kultur bibliotekarze muszą zdobyć odpowiednią wiedzę (językową, etnograficzną, pragmatyczną), umiejętności komunikacyjne i społeczne oraz nawyki (szacunek do każdej kultury, właściwa interpretacja zachowania ludzi). Artykuł kończy wykaz tematów zalecanych na kursie dla bibliotekarzy dotyczącym komunikacji międzykulturowej. Zaproponowano ponad 50 tematów z zakresu psychologii, komunikacji społecznej, pedagogiki, socjologii i etyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>