Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki dla niewidomych jako centra informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki dla niewidomych jako centra informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych została wyłączona

W 2015 roku w Stawropolskiej Krajowej Bibliotece dla Niewidomych i Słabowidzących (SKBSS) im. W. Majakowskiego, w ramach realizowanego przez tę bibliotekę programu Wektory innowacyjnego rozwoju – turystyka dostępna dla wszystkich i biblioteka specjalna – perspektywy integracji, utworzono Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Wspierania Turystyki Dostępnej dla Wszystkich – Invaturinfo. Rosja ratyfikowała konwencję ONZ dotyczącą praw osób niepełnosprawnych, co m.in. wpłynęło na zwiększone zainteresowanie środowiska bibliotecznego tą grupą użytkowników. Biblioteki w różnych miastach we współpracy z biurami podróży i innymi organizacjami coraz częściej organizują dla tej grupy ludzi wycieczki i różne imprezy kulturalne. W artykule przedstawiono cele i zadania realizowane przez Invaturinfo.

Ośrodek współpracuje z biurami podróży, muzeami, stowarzyszeniami grupującymi osoby niepełnosprawne, bibliotekami i szkołami, a także z samymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, ekspertami ds. turystyki, naukowcami z wyższych uczelni, terapeutami itp. Jego działania wspierane są przez ministerstwa kultury oraz pracy i polityki społecznej. Zasady, jakimi kierują się pracownicy ośrodka to: integracja, łączenie różnych aspektów problematyki związanej z turystyką osób niepełnosprawnych, adaptacja do zmieniających się warunków – środowiskowych, prawnych, technicznych itp. oraz komplementarność, czyli wieloaspektowość, różnorodne podejście do zagadnień. Omówione zadania realizowane przez Invaturinfo to:

1) praca naukowo-badawcza, m.in. badania dotyczące udziału bibliotek rosyjskich w rozwijaniu turystyki dla niepełnosprawnych, sondaże nt. usług bibliotek dla niewidomych i z innego typu niepełnosprawnością, publikacja serii „Świat bez Granic” dotyczącej problemów turystki osób niepełnosprawnych w kraju za granicą;

2) działalność informacyjno-metodyczna. Stale realizowane są kwerendy i udzielane konsultacje z zakresu prawa i szeroko pojmowanej problematyki turystycznej, zestawiane są bibliografie tematyczne, na stronie www SKBSS (www.skbss.ru/), w dziale Centrum Dostępnej Turystyki, można uzyskać kontakt z pracownikami Invaturinfo, zapoznać się z usługami działu, trybem załatwiania spraw oraz poznać adresy biur turystycznych oferujących usługi dla inwalidów. Jednym z celów działu jest turystykoterapia. W ramach programu Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i seniorów priorytetem dla cywilizowanego społeczeństwa i państwa oraz projektu Za granicą codzienności zorganizowano liczne wycieczki dla setek czytelników biblioteki po regionie i republikach Zakaukazia. Centrum organizuje też szkolenia dla specjalistów z zakresu turystyki, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną.

Komentarze wyłączone.