Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych we Francji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych we Francji została wyłączona

We Francji 18% populacji jest w jakimś zakresie niepełnosprawna, przy czym problemy ze wzrokiem, słuchem, percepcją i mobilnością nasilają się z wiekiem, i dotykają 80% osób powyżej 75 roku życia. Społeczeństwo szybko się starzeje – w 2050 r. jedna trzecia Francuzów będzie mieć 60 lat lub więcej. Ustawa z 11 lutego 2005 r. (nowelizacja z 29.04.2015) zapewnia wszystkim francuskim obywatelom prawo do korzystania z publicznych instytucji i dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek i zasobów cyfrowych. W artykule przedstawiono kierunki działania władz różnego szczebla i różnych instytucji francuskich mające poprawić dostępność usług publicznych i książek, począwszy od likwidowania barier fizycznych w przestrzeni usługowej po produkcję specjalnych formatów dokumentów.

Władze wspierają przede wszystkim finansowo i organizacyjnie wszystkie projekty służące poprawie dostępu do książek i informacji: biblioteczne (np. zakup mebli, urządzeń, komputerów i oprogramowania), społeczne (pomoc domowa, organizacja pomocy wolontariatu, ułatwienia dotyczące bezpiecznego przemieszczenia się itp.) oraz specjalne, np. organizacja osobom niepełnosprawnym dostępu do zasobów cyfrowych w placówkach służby zdrowia. Biblioteki powinny traktować priorytetowo usługi dla niepełnosprawnych , ustalić potrzeby tej grupy użytkowników, przeszkolić personel, określić konkretne zadania i środki zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do treści dokumentów, współpracując przy tym z organizacjami takimi jak SLL (Służba ds. Książki i Czytelnictwa) przy DGMIC (Dyrekcja Generalna ds. Mediów i Przemysłu Kulturalnego) czy stowarzyszenie Braille Net, produkujące oprogramowanie umożliwiające adaptację tekstów do potrzeb osób niewidzących.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, biblioteki muszą zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do swoich katalogów i zbiorów cyfrowych. Sformułowano niektóre warunki urzeczywistnienia koncepcji „życia razem”, czyli integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Zaliczono do nich: stałą współpracę instytucji kultury z władzami lokalnymi, system kształcenia ekspertów ds. usług dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie produkcji dokumentów w różnych formatach (audio, z językiem migowym, odczytywalnych dotykowo itp.), zapewnienie oprogramowania pozwalającego na zmianę formatu, upowszechnienie takich urządzeń jak czytniki, tablety, smartfony ze specjalnym oprogramowaniem, uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych przy wydarzeniach kulturalnych (wystawy, pokazy filmów, występy teatralne), szeroka reklama usług bibliotek w sieciach społecznościowych i mediach lokalnych, zapewnienie materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów i studentów w adaptowanych do ich potrzeb formatach. W zakończeniu zwrócono uwagę na ewolucję prawa autorskiego, które z czasem przewiduje coraz więcej wyjątków dla osób niepełnosprawnych, np. niedawno zaliczono do tej grupy osoby z dysleksją, dysfazją i dyspraksją.

Komentarze wyłączone.