Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wpływ katalogów 3. generacji na katalogowanie w bibliotekach akademickich

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ katalogów 3. generacji na katalogowanie w bibliotekach akademickich została wyłączona

Katalogi lub narzędzia wyszukiwawcze nowej generacji (KNG) (zob. BABIN 2010/4/256) wykorzystują istniejące dane bibliograficzne z tradycyjnych, zintegrowanych systemów bibliotecznych, prezentując je w nowej, przyjaznej użytkownikowi formie. Doświadczenia wielu bibliotek wskazują na to, że implementacja KNG może prowadzić do odkrycia licznych błędów, pominięć i niespójności w rekordach katalogowych, niezauważalnych przy ich wyświetlaniu w tradycyjnych katalogach online, ma też często nieoczekiwane konsekwencje dla zajmujących się katalogowaniem bibliotekarzy i sposobu organizacji ich pracy. W artykule przedstawiono wyniki badania sprawdzającego czy i w jaki sposób wdrażanie KNG wpływa na katalogowanie w bibliotekach akademickich w Stanach Zjednoczonych.

Na podstawie danych zebranych w wywiadach telefonicznych i sondażach online dystrybuowanych w maju 2009 r. na branżowych listach dyskusyjnych, autorzy próbowali ustalić m.in. zakres uczestnictwa badanych bibliotekarzy w procesie wyboru i implementacji KNG, najczęściej napotykane problemy z danymi katalogowymi i metody ich korekty oraz ewentualne zmiany procedur i zasad katalogowania oraz zadań i/lub składu personelu odpowiedzialnego za to zadanie po wprowadzeniu KNG w instytucjach respondentów. Badanie ograniczono do bibliotek, które już pracują z KNG lub dokonały wyboru takiego systemu i nie zakończyły jeszcze procesu jego wdrożenia.

Okazało się, że wszystkie badane placówki, mimo uruchomienia (lub planów udostępnienia) nowego interfejsu KNG, korzystają nadal z tradycyjnych interfejsów OPAC. KNG uznawano też za bardziej lubiane przez użytkowników niż katalogujących. Podejście badanych do KNG było zróżnicowane. Narzekano m.in. na brak wpływu na podejmowane na poziomie konsorcyjnym decyzje dotyczące KNG, ograniczone możliwości zmian sposobu prezentacji danych czy wpływu na wygląd interfejsu wyszukiwawczego, brak funkcji kontroli wzorcowej. Chwalono natomiast możliwość sprawdzenia jakości istniejących danych oraz poprawy jakości pracy, skierowania uwagi katalogujących na sposób prezentacji danych użytkownikom bibliotek czy większego zaangażowania w poprawę dostępu do zasobów. Część respondentów zwracała też uwagę, że obecna praktyka katalogowania nie jest opracowana tak, by wspierać podstawowe funkcje KNG, czyli szybkie i sprawne docieranie do poszukiwanych treści przez słowa kluczowe i opcje relewantnego wyszukiwania (ang. relevance searching). Na podstawie uzyskanych wyników autorzy przedstawili listę rekomendacji dotyczących m.in. kwestii komunikacyjnych i decyzyjnych oraz procesów katalogowania, postawili też szereg pytań wymagających doprecyzowania w dalszych badaniach poświęconych KNG.

Komentarze wyłączone.