Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach została wyłączona

Za wolontariuszy na ogół uznaje się osoby pomagające dobrowolnie ludziom lub pracujące w organizacjach społecznych w wolnym czasie, bez liczenia na wynagrodzenie czy odwzajemnienie pomocy. W Czechach ustawa o wolontariacie weszła w życie dopiero w 2002 r. Umożliwiła ona organizacjom zawieranie zgodnych z prawem umów z wolontariuszami, co z kolei stanowiło podstawę starań organizacji pozarządowych o dofinansowanie ich projektów. Obecnie, biblioteki w tym kraju mogą występować o wsparcie finansowe procesu wyszukiwania i szkolenia wolontariuszy.

W artykule krótko omówiono historię wolontariatu w czeskich bibliotekach. Zjawisko to początkowo łączono wyłącznie z działalnością niekomercyjnych organizacji pozarządowych, choć już w latach 90. XX w. małe biblioteki publiczne często korzystały z pomocy życzliwych osób np. przy organizacji różnych imprez okolicznościowych. Większe placówki tego typu zwracają się obecnie coraz częściej do centrów wolontariatu.

Przedstawiono też klika projektów realizowanych już w XXI w. przez biblioteki publiczne i niekomercyjne organizacje pożytku publicznego z udziałem wolontariuszy. W bibliotekach pracują oni przy projektach promocyjnych, uczestniczą w przygotowaniu uroczystości i imprez okolicznościowych, czytają dzieciom, pomagają w obsłudze osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Rok 2011 ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu (ERW). W związku z tym w Czechach wydzielono szereg obszarów, w których wykorzystywana jest ta forma zatrudnienia (zdrowie, służba społeczna, ekologia, edukacja itp.) i powołano specjalne zespoły ds. każdego z nich. Jeden z zespołów koncentrował się na opracowaniu metodyki pracy z wolontariuszami w organizacjach kultury, także w bibliotekach, a w przyszłości ma opracować odpowiednie ramy prawne tych działań.

Wolontariat w bibliotekarstwie był tematem dorocznej sesji Stowarzyszenia Bibliotecznego (sekcja bibliotek publicznych) oraz dwudniowego seminarium dot. zarządzania biblioteką: „Wolontariusze w bibliotekach – jak wykorzystać ich potencjał”. Tematy związane z wolontariatem w związku z obchodami ERW były też szeroko omawiane w mediach.

Komentarze wyłączone.