Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowy kodeks etyki bibliotekarza w Rosji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

1 komentarz

26 maja 2011 roku na dorocznej konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Bibliotecznego (RBA) w Tjumeni przyjęto nowy „Kodeks etyki rosyjskiego bibliotekarza”. Prace nad nim trwały 2 lata, w tym czasie zespół redakcyjny przeprowadził szerokie konsultacje w środowisku bibliotekarskim, zorganizował też wiele seminariów i konferencji.

RBA zaleca umieszczanie tekstu Kodeksu na widocznym miejscu w bibliotece, na stronie www każdej placówki, obowiązkowe zapoznanie z nim pracowników, a także – studentów szkół bibliotekarskich. Zaznaczono, że tematyki dot. etyki zawodowej nie można pominąć w programach nauczania bibliotekarzy. Do artykułu załączono tekst Kodeksu. W jego części wstępnej podkreślono naukowe i społeczne znaczenie bibliotek. Dokument określa wymagania etyczne oraz precyzuje, jaką postawę powinien prezentować bibliotekarz:
1) w środowisku społecznym (profesjonalizm, brak uprzedzeń, obiektywizm, walka z barierami ekonomicznymi, politycznymi i cenzurą, tolerancja, przeciwstawianie się terroryzmowi, dyskryminacji, nienawiści, sprzyjanie dialogowi międzykulturowemu i partnerski stosunek do organów administracji państwowej);
2) wobec użytkowników biblioteki (życzliwość, wysoka kultura osobista, szanowanie poufności, respektowanie prawa do informacji, budowanie świadomości obywatelskiej, wspieranie czytelnictwa i rozwoju duchowego);
3) wobec kolegów (szacunek, tworzenie kultury korporacyjnej, ochrona prywatności, walka z plagiatami w pracy naukowej);
4) w stosunku do zawodu (podnoszenie kwalifikacji, dbanie o prestiż instytucji i zawodu, dbanie o wygląd zewnętrzny, nieprzyjmowanie wynagrodzenia od osób i firm zewnętrznych). W dokumencie zwraca się uwagę na takie cechy osobiste jak honor, uczciwość, słowność.

Kwestie związane z naruszeniem kodeksu będą rozpatrywane przez władze RBA.