Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: doradztwo czytelnicze

Badania nad czytelnictwem w Kanadzie: przedefiniowanie koncepcji istotnych w doradztwie dla czytelników

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Badania nad czytelnictwem w Kanadzie: przedefiniowanie koncepcji istotnych w doradztwie dla czytelników została wyłączona

Appeal – główne pojęcie analizowane w artykule, trudno kontekście promocji czytelnictwa przetłumaczyć jednoznacznie na język polski. Autorka definiuje je jako zdolność wywołania zainteresowania czytaniem, skutecznego zachęcania do lektury, siłę budzenia trwałej pasji czytelniczej, czyli – w uproszczeniu, jako urok i powab czytania. W dotychczasowej literaturze przedmiotu koncentrowano się głównie na książce, tzn. uwagę studentów bibliotekoznawstwa, bibliotekarzy, nauczycieli i osób zajmujących się doradztwem czytelniczym kierowano na wartości, treści, charakterystykę i kategoryzację lektur (tematykę, adres czytelniczy, gatunki literackie, autorów, serie, wydawców itp.) oraz wyszukiwanie o nich informacji, a appeal rozumiano jako elementy i cechy książki do których może odwoływać się czytelnik, i z którymi może się utożsamiać.

więcej o Badania nad czytelnictwem w Kanadzie: przedefiniowanie koncepcji istotnych w doradztwie dla czytelników

Doradztwo czytelnicze a niedoceniane funkcje eskapistycznej lektury

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Użytkownicy, Źródła informacji, Działalność biblioteki, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Doradztwo czytelnicze a niedoceniane funkcje eskapistycznej lektury została wyłączona

Środowisko biblioteczne od lat debatuje nad sensem udostępniania w bibliotekach literatury popularnej, określanej niegdyś mianem „śmieciowej” lub brukowej, próbując określić, czy książki tego typu powinny być w ogóle gromadzone przez biblioteki publiczne, a jeśli tak – czy należy je włączać lektur polecanych przez bibliotekarzy (por. BABIN 2009/4/251). Powieści z kręgu kultury masowej nie traktuje się też zwykle jako istotnego elementu polityki kształtowania zbiorów, mimo że stanowią większość dokonywanych przez dorosłych wypożyczeń, a jednym z głównych zarzutów wobec literatury popularnej jest zarzut eskapizmu, czyli jej oderwania od realiów, a przy tym skłaniania czytelników do ucieczki od prawdziwego życia w świat iluzji i imaginacji. W artykule, skierowanym głownie do bibliotekarzy zajmujących się doradztwem czytelniczym, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, krytycznie omówiono różne teorie i koncepcje eskapizmu w czytaniu dla przyjemności, naświetlając różne aspekty tego zjawiska i podejmując próbę przedstawienia uznawanych za eskapistyczne zachowań w bardziej pozytywnym świetle oraz przedefiniowania pojęcia literatury eskapistycznej.

więcej o Doradztwo czytelnicze a niedoceniane funkcje eskapistycznej lektury