Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: Kindle

E-książki i czytniki e-książek w bibliotekach publicznych: przegląd literatury i studium przypadku

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania E-książki i czytniki e-książek w bibliotekach publicznych: przegląd literatury i studium przypadku została wyłączona

Po wprowadzeniu na rynek czytników Kindle w 2007 r., e-książki (EK) – dotychczas zasoby marginalne, udostępniane głównie w formie źródeł informacyjnych, stały się jednym z najbardziej popularnych i poszukiwanych materiałów w amerykańskich bibliotekach, a po umożliwieniu użytkownikom w sierpniu 2011 r. pobierania EK na Kindle przez partnera firmy Amazon – platformę Overdrive (globalny dostawca cyfrowych treści i systemów ich dystrybucji dla bibliotek), ich udostępnianie stało się przedmiotem dyskusji we wszystkich instytucjach tego typu, niezależnie od ich wielkości. W artykule omówiono wyniki najnowszych badań poświęconych wykorzystaniu EK i urządzeń do ich odczytu w bibliotekach publicznych Ameryki Północnej (1), przedstawiono również doświadczenia jednej z takich placówek ze Stanów Zjednoczonych, prowadzącej program wypożyczeń Kindle (2).

więcej o E-książki i czytniki e-książek w bibliotekach publicznych: przegląd literatury i studium przypadku

Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne została wyłączona

Autor analizuje rolę i wpływ prac bibliotekarzy, twórców technologii informacyjnych i teoretyków sztuki na powstanie koncepcji i projektu mobilnej biblioteki.

więcej o Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne

Wykorzystanie czytników Kindle w bibliotekach szkolnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , ,

1 komentarz

Czytniki e-książek i tablety zaczynają być wykorzystywane w amerykańskich szkołach jako narzędzie edukacyjne, a pilotażowe programy ich włączania w proces nauczania inicjowane są zazwyczaj przez bibliotekarzy. W artykule przedstawiono zalety i ograniczenia tych urządzeń oraz przydatne do wykorzystania na zajęciach aplikacje, zreferowano też doświadczenia bibliotek kilku szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych związane z zakupem i wypożyczaniem Amazon Kindle, w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów.

więcej o Wykorzystanie czytników Kindle w bibliotekach szkolnych