Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: lipiec 2011

Wykorzystanie czytników Kindle w bibliotekach szkolnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , ,

1 komentarz

Czytniki e-książek i tablety zaczynają być wykorzystywane w amerykańskich szkołach jako narzędzie edukacyjne, a pilotażowe programy ich włączania w proces nauczania inicjowane są zazwyczaj przez bibliotekarzy. W artykule przedstawiono zalety i ograniczenia tych urządzeń oraz przydatne do wykorzystania na zajęciach aplikacje, zreferowano też doświadczenia bibliotek kilku szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych związane z zakupem i wypożyczaniem Amazon Kindle, w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów.

więcej o Wykorzystanie czytników Kindle w bibliotekach szkolnych

Systemy klasyfikacyjne w świetle socjologii wiedzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Systemy klasyfikacyjne w świetle socjologii wiedzy została wyłączona

W artykule porównano folksonomie – nowy, społeczny system klasyfikacji tworzony przez użytkownikow sieci www, z konwencjonalnymi taksonomiami (por. BABIN 2009 z. 4 poz. 279, 2010, z. 2 poz. 115), wykorzystując teoretyczne ramy klasycznej socjologii wiedzy (Durkheim E., Mauss, M., 1963) oraz jej współczesnych, antropologicznych i epistemologicznych nurtów (Latour, B.,1993, 2004, Newton, T., 2007 i in.).

więcej o Systemy klasyfikacyjne w świetle socjologii wiedzy

Nowoczesne systemy RFID w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Nowoczesne systemy RFID w bibliotekach została wyłączona

Wg firmy 3M – dostawcy systemów RFID dla bibliotek, technologię RFID wdrożyło już na całym świecie ok. 8 % placówek tego typu. Jej szersza adaptacja w bibliotekach zależy m.in. od należytego zrozumienia możliwości i ograniczeń ewoluujących systemów tego typu oraz obszarów i rodzajów ich zastosowań. W artykule omówiono pokrótce charakterystykę RFID, w tym cechy aktywnych i pasywnych etykiet RFID, stosowane częstotliwości, szacunkowe koszty implementacji, a także korzyści płynące z wdrażania tej technologii w bibliotekach, jak i ryzyko z tym związane (por. BABIN 2004/1/2/14BABIN 2005/2/80, BABIN 2007/1/6).

więcej o Nowoczesne systemy RFID w bibliotekach