Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Połączona biblioteka uniwersytecka: wizja i rzeczywistość

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Połączona biblioteka uniwersytecka: wizja i rzeczywistość została wyłączona

Finlandia ma bardzo dobrze rozwinięte sieci biblioteczne, z których usług korzysta ponad 80% obywateli, i długą tradycję współpracy miedzy bibliotekami różnego typu (por. babin.bn.org.pl/?p=1099). W artykule omówiono historię powstania, strukturę organizacyjną i zakres działalności wspólnej, dwujęzycznej (fińsko-szwedzkiej) biblioteki uniwersyteckiej Tritonia w mieście Vaasa, powstałej z połączenia lokalnych bibliotek 3 uczelni wyższych: fińskojęzycznego Uniwersytetu Vaasa oraz Åbo Akademi (główny kampus w Turku) i Hanken Svenska Handelshögskolan (główny kampus w Helsinkach), ze szwedzkim językiem wykładowym. Celem tego projektu było zapewnienie dwujęzycznych usług biblioteczno-informacyjnych i dostępnych dla każdego, drukowanych i elektronicznych zasobów w jednej lokalizacji oraz stworzenie centrum edukacyjnego, oferującego m.in. przysposobienie informacyjne dla studentów i kadry naukowej i środowisko do pracy naukowej i miejsce spotkań, a także organizacja wspólnych licencji na bazy dane i e-zasoby i prowadzenie wspólnej polityki gromadzenia.

Proces planowania budowy wspólnej biblioteki rozpoczęto w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a w 1998 r. osiągnięto w tej sprawie porozumienie, ustalono też warunki współpracy, w tym sposób przydzielania środków wg liczebności studentów i kadry akademickiej partnerów projektu. Uzgodniono m.in., że największa z uczelni będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (sieć komunikacyjna, księgowość itp.), a dyrektor jej biblioteki za zarządzanie Tritonią i nadzór nad pracą jej personelu, zatrudnianego w określonych proporcjach przez poszczególne uniwersytety. Oddziały ich bibliotek w Vaasa połączono organizacyjnie w 2001 r., w tym samym roku, powstała w ten sposób wspólna instytucja zaczęła działalność w nowym budynku; uzyskała też odrębny i względnie niezależny status: ma m.in. własną radę nadzorczą złożoną z przedstawicieli 3 uczelni.

W tekście omówiono wyzwania związane z połączeniem zasobów oraz integracją pracy i usług 3 odrębnych wcześniej i jednojęzycznych jednostek bibliotecznych, mających własne systemy biblioteczne i sposób organizacji zbiorów. Opisano też też transformacje, jakim podlegała Tritonia, w tym – połączenie z nią w 2010 r. bibliotek lokalnych wyższych szkół technicznych. W podsumowaniu przedstawiono zasady zarządzania jakością w jednostkach tego typu i podejmowane w tym celu w Tritonii działania (m.in. prowadzenie ewaluacji dotyczących satysfakcji użytkowników, gromadzenie i ocena ilościowych statystyk wykorzystania e-zasobów, ewaluacja warunków pracy i rozwoju pracowników itp.) oraz wady i zalety prowadzenia połączonych, wielojęzycznych bibliotek dla kilku uniwersytetów.

Komentarze wyłączone.