Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Aspekty wyszukiwania informacji multimedialnej: teoria i praktyka we Włoszech

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Aspekty wyszukiwania informacji multimedialnej: teoria i praktyka we Włoszech została wyłączona

Wyszukiwanie informacji multimedialnej (WIM) w dobie powszechnego dostępu do Internetu i coraz większego udziału internautów w tworzeniu cyfrowych treści stało się istotnym aspektem pracy bibliotecznej, a zasoby wizualne muszą spełniać potrzeby coraz bardziej wymagających użytkowników. Badania nt. różnych aspektów tego procesu mogą w znaczący sposób poprawić dostępność dokumentów multimedialnych i usprawnić pracę specjalistów zajmujących się indeksowaniem, katalogowaniem, archiwizowaniem czy udostępnianiem tego typu źródeł, a także projektantom stron internetowych czy administratorom bibliotek. W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu omówiono ewolucję multimediów oraz badań nad WIM, przeanalizowano też, z punktu widzenia pracownika biblioteki publicznej, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dotyczące WIM, wprowadzane we włoskim sektorze bibliotecznym w ciągu ostatnich 10 lat, w tym nowe zasady katalogowania.

Autorka zreferowała wyniki badań nad WIM prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (gł. bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i informatyka) oraz ich możliwy wpływ na zmianę podejścia do metod identyfikacji, archiwizacji i wyszukiwania plików wizualnych. Przedstawiła też krytyczną analizę obecnego stanu WIM we włoskich bibliotekach, muzeach i archiwach, w tym: 1) międzynarodowe standardy stosowane obecnie i w przeszłości we włoskim sektorze kultury; 2) przykłady dostępnych funkcji wyszukiwania multimediów w tworzonych we Włoszech bibliotekach cyfrowych i bazach online; 3) lokalne projekty związane z digitalizacją oraz i ujednolicaniem zasad katalogowania tego typu dokumentów oraz zakres w jakim uwzględniają wytyczne Deklaracji Międzynarodowych zasad Katalogowania IFLA (ICP) i modelu FRBRoo oraz rozwiązania stosowane w najbardziej zaawansowanych zagranicznych systemach WIM, integrujących wyszukiwanie na podstawie zawartości (ang. content based retrieval) i fraz (tzw. term based search).W podsumowaniu opisano najistotniejsze czynniki mogące mieć wpływ na efektywną implementację modeli WIN zgodnych z założeniami FRBR.

 

Komentarze wyłączone.