Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Praktyczne zastosowanie FRBR do organizacji informacji w środowiskach cyfrowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Praktyczne zastosowanie FRBR do organizacji informacji w środowiskach cyfrowych została wyłączona

W tekście omówiono jedną z części dużego projektu badawczego poświęconego identyfikacji problemów związanych ze stosowaniem obecnych, bazujących na słownikach kontrolowanych, systemów organizacji wiedzy (SOW) do indeksowania zasobów sieciowych, zwłaszcza w kontekście takich źródeł, jak portale tematyczne typu subject gateway (selekcjonowane, dziedzinowe przewodniki po zasobach Internetu) i katalogi najlepszych stron internetowych. Długi proces rewizji tradycyjnych SOW sprawia, że odzwierciedlają one szybkich zmian zachodzących w środowisku sieciowym, a tworzący je profesjonaliści nie są w stanie uwzględniać na bieżąco intuicyjnie wyrażanych, aktualnych potrzeb osób korzystających z omawianego typu serwisów. W celu dokładnego określenia takich potrzeb, autorka przeanalizowała społeczne klasyfikacje (generowane przez użytkowników, niekontrolowane słowniki), sprawdzając ich przydatność jako narzędzi opisu i wyszukiwania dokumentów sieciowych, i jako dodatkowych (poza tworzonymi przez specjalistów), punktów dostępu do źródeł online. Szczególną uwagę poświęcono badaniu cech i wzorów tagów, wykorzystując do identyfikacji bibliograficznych atrybutów tych znaczników konceptualny model FRBR.

W badaniu wykorzystano próbę 113 dokumentów online, znalezionych zarówno na stronach społecznego tagowania (wybrano Delicious), jak i w 2 profesjonalnych dziedzinowych serwisach (BUBL i Intute)* przy czym wybrano te oznaczone słowami kluczowymi przez co najmniej 50 użytkowników. Treściowej analizie poddano tagi wyłącznie w języku angielskim znajdujące się wśród 20 najczęściej występujących określników (wyłączono z niej etykiety subiektywne i personalne), sprawdzając charakterystykę i wzory społecznego tagowania oraz odpowiedniość atrybutów FRBR do opisu cech tagów. Jako że przedmiotem badania były hasła przydzielane dokumentom sieciowym, sprawdzano tylko 11 atrybutów jednostek dzieła i realizacji z 1. grupy modelu FRBR dla każdej z 10 kategorii tematycznych z bazy BUBL (wykorzystującej główne symbole UKD). Ustalono m.in. podstawowe bibliograficzne atrybuty tagów i wzorów tagowania dla każdej z analizowanych kategorii, zanotowano też znaczące różnice i wyróżnialne tendencje w zakresie zachowań tagujących, w odniesieniu do poszczególnych zakresów tematycznych, i potwierdzono, że istotne atrybuty społecznych tagów odpowiadają tym definiowanym w schemacie FRBR.

We wnioskach podkreślono potrzebę uwzględniania, przy tworzeniu metadanych dla zasobów sieciowych, odmiennych, w zależności od tematyki, potrzeb użytkowników w każdej z dyscyplin. Zwrócono też uwagę na brak odpowiedniego rozróżnienia w obecnych definicjach FRBR zakresu stosowania obu badanych kategorii atrybutów (formy dzieła i realizacji) i zasugerowano potrzebę dalszych badań nad zwiększeniem przydatności FRBR do opisu multimedialnych zasobów cyfrowych dostępnych w różnych formatach i wielowymiarowych strukturach.

——————————————————————————————————

[* oba nieaktualizowane od połowy 2011 r. z powodu braku funduszy]

Komentarze wyłączone.