Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Słowniki nazw osobowych jako Linked Open Data: studium przypadku słownika artystów jazzowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Słowniki nazw osobowych jako Linked Open Data: studium przypadku słownika artystów jazzowych została wyłączona

Wraz z rozwojem inicjatywy Linked Open Data (LOD) czyli skojarzonych / powiązanych danych udostępnianych w otwartej formie, coraz bardziej istotnymi elementami nowego, otwartego, globalnego środowiska informacyjnego stają się różnego typu słowniki, stanowiące podstawę funkcjonalności LOD i mogące potencjalnie odgrywać rolę semantycznych punktów odniesienia ułatwiających wzajemne powiązania między heterogenicznymi zbiorami danych i wspierających integrację informacji oraz tworzenie nowych ścieżek ich wyszukiwania. Wdrażanie LOD w słownikach kontrolowanych postulowane jest również w środowisku bibliotecznym, a wśród instytucji, które zajęły się konwersją danych bibliotecznych na ten model wymienić można m.in. biblioteki narodowe Norwegii, Szwecji, Węgier i Bibliotekę Kongresu, jednak implementacja technologii otwartych, powiązanych danych w sektorze związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego znajduje się nadal na etapie eksperymentalnym. Autorka omawia jeden z takich pilotażowych projektów, związany z rozwojem słownika nazw osobowych amerykańskich artystów jazzowych dla aplikacji LOD.

Projekt o nazwie Linked Jazz jest realizowany przez Szkołę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Pratt Institute (Nowy Jork) a jego pierwszym etapem ma być stworzenie zbioru nazw osobowych artystów jazzowych w formie LOD, w celu identyfikacji nazwisk (i ich różnych wersji) zapisanych w dokumentach tekstowych z różnych archiwów cyfrowych oraz reprezentacji i wizualizacji sieci powiązań między poszczególnymi muzykami. Jako źródło semantyki danych wykorzystano w nim anglojęzyczną wersję DBpedii 3.6 dla wartości nazw artystów jazzowych, przeszukując ją przy pomocy języka SPARQL. Na wybór DBpedii zdecydowano się gdyż jako jedyna z analizowanych baz wiedzy (poza LC/NAF, VIAF, MusicBrainz, All Music Guide to Jazz i Jazz Discography Michaela Fitzgeralda) spełniała wszystkie wymogi badania (jest publicznie dostępna, umożliwia łatwe filtrowanie wyników wyszukiwania, oferuje dane w formacie RDF, wraz z powiązaniem nazwisk artystów z czytelnym dla ludzi URI). W artykule zreferowano założenia projektu, proces konstrukcji słownika oraz przyjęte w jego trakcie procedury i rozwiązania, przedstawiono też największe wyzwania związane z budową tego narzędzia, uzyskane jak dotąd rezultaty oraz plany jego dalszego rozwoju – przedyskutowano m.in. możliwe strategie  rozszerzenia słownika o alternatywne warianty haseł osobowych i ujednolicone hasła z kartotek wzorcowych.

Komentarze wyłączone.