Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Czynniki determinujące uczestnictwo w społecznościach online

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Czynniki determinujące uczestnictwo w społecznościach online została wyłączona

W art. przedstawiono różne konstrukcje teoretyczne (model TAM,  teorie zaufania, zaangażowania, kapitału społecznego, sieci społecznych i in.) wykorzystywane do opisu mechanizmów zachowań internautów i czynników warunkujących korzystanie z serwisów społecznościowych i uczestniczenie w społecznościach online (SO) takich jak Facebook, Second Life itp. Omówiono również wyniki badania analizującego determinanty uczestnictwa w tego typu społecznosciach z punktu widzenia teorii wpływu społecznego H. C. Kelmana, zgodnie z którą, indywidualne zachowanie warunkowane jest przez 3 procesy społeczne: podporządkowania (działania podejmowane w oczekiwaniu na pozytywną reakcję innych osób, ważnych dla danej jednostki), identyfikacji (utożsamiania się z grupą, poczucia przynależności) i internalizacji (akceptacji wpływu grupy w związku ze zbieżnością wartości wyznawanych przez jej członków z systemem wartości jednostki).

Aby sprawdzić efekty tych 3 procesów (reprezentowanych odpowiednio przez normy subiektywne, tożsamość społeczną i normy grupowe) na postawy internautów i ich intencje uczestniczenia w SO, opracowano i przetestowano specjalny model pomiaru, a dane do analizy, przeprowadzonej przy pomocy technologii modelowania równań strukturalnych, uzyskano z sondażu przeprowadzonego wśród 500 studentów college’u zlokalizowanego w mieście we wschodnich Chinach (region o stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze internetowej); uwzględniono informacje z 450 poprawnie wypełnionych ankiet. Wyniki pokazały, że znaczący wpływ na zachowania użytkowników mają identyfikacja społeczna i normy grupowe, administratorzy SO powinni więc wdrażać rozwiązania ułatwiające procesy utożsamiania się i internalizacji. Zaznaczono przy tym, że badanie przeprowadzono w kraju o kolektywistycznej kulturze, co może wzmacniać efekt czynników społecznych takich jak normy grupowe; wpływ na rezultaty analizy może mieć też dobór próby (studenci, jako osoby młode mogą być potencjalnie bardziej podatne na wpływy). W przyszłych analizach tego typu warto uwzględnić więc inne grupy użytkowników oraz inne możliwe czynniki, takie jak zaufanie czy użyteczność serwisów internetowych, mogące determinować zachowania internautów i ich chęć partycypacji w SO.

Komentarze wyłączone.