Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Obliczanie wartości eksportu wiedzy z badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Relacje z innymi dziedzinami, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Obliczanie wartości eksportu wiedzy z badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej została wyłączona

Analiza cytowań pozwala na ustalenie sieci powiązań i dróg rozpowszechniania się wiedzy między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz bilansu wymiany naukowej dla każdej z nich. Autorzy odwołują sie w artykule do ekonomicznej analogii takiej wymiany („import – eksport”), aby określić, czy bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (BIN) jest w stanie eksportować wiedzę do innych dziedzin akademickich, i jaka jest wartość tego transferu, mierzona prestiżem importujących źródeł.

W wykorzystanym na potrzeby badania modelu, zaproponowanym przez B. Cronin i S. Pearson (1990), dyscyplina A eksportuje wiedzę do dyscypliny B, gdy w artykule z zakresu B cytowana jest praca z A. Efektem eksportu jest wzrost widoczności danej dziedziny, w przypadku importu natomiast – przejęcie idei, metod lub narzędzi rozwiniętych poza nią. Aby obliczyć wartość bilansu eksportu i importu dla 10 najlepszych brytyjskich wydziałów BIN autorzy posłużyli się wskaźnikiem miary oddziaływania – impact factor (IF). Cytowania dla 232 wysokiej jakości publikacji BIN z rankingu Research Assessment Exercise z 2008 r. (krajowa ocena postępu w badaniach naukowych w Wielkiej Brytanii) zidentyfikowano na podstawie przeszukań bazy Web of Science. Publikacje z próby cytowane były 1061 razy w 444 odrębnych czasopismach spoza BIN, których IF ustalono na podstawie bazy Journal Citation Reports (JCR) i znormalizowano, by zminimalizować interdyscyplinarne różnice w sposobach cytowań. Eksport definiowano przy tym w odniesieniu do klasyfikacji przedmiotowej danego czasopisma wg JCR, rozróżniając między tytułami przydzielanymi do jednej, spoza BIN (pełny eksport) i więcej niż jednej kategorii, w tym BIN (eksport częściowy); ze względu na uwzględnianie w bazie JCR jedynie czasopism z nauk ścisłych i społecznych, pomiar nie dotyczy więc cytowań z BIN w tytułach z innych dyscyplin. W artykule omówiono szczegółowo wyniki przeprowadzonych analiz, prezentując m.in rezultaty bilansu dla każdej z badanych instytucji, listę czasopism cytujących najczęściej badania z zakresu BIN, kategorie przedmiotowe WOS z największą liczbą cytowań BIN, importujące tytuły z najwyższymi wskaźnikami znormalizowanego IF i porównanie eksportu do tytułów BIN i spoza BIN, a także podsumowanie najważniejszych ustaleń.

Komentarze wyłączone.