Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Design biblioteczny jako składowa część kultury informacyjnej współczesnego specjalisty

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Architektura i wyposażenie, Branża, zawód i edukacja, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Design biblioteczny jako składowa część kultury informacyjnej współczesnego specjalisty została wyłączona

Omówiono rozszerzony w 2012 r. program nauczania przedmiotu „design biblioteczny” (czyli projektowanie form użytkowych dla bibliotek) realizowany w Petersburskim Technikum Technologii Bibliotecznych i Informacyjnych oraz jego wpływ na rozwój aktywności twórczej i kreatywności młodzieży. Celem kursu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu projektowania i techniki komputerowej, która pozwoli im na realizację własnych twórczych pomysłów i stosowanie nowatorskich rozwiązań plastycznych.

W ramach przedmiotu uczniowie poznają różne zakresy projektowania – architektury, krajobrazu, przedmiotów, ubiorów, reklam itp., podstawy rysunku, grafiki i malarstwa, dowiadują się też jak forma i kolor mogą wpływać na ludzką psychikę i odbiór przekazu. Poznają też możliwości, jakie dają nowe technologie modelowania przestrzennego i grafiki komputerowej oraz zdobywają umiejętność korzystania z elektronicznych narzędzi i aplikacji. W drugiej części kursu realizowane są m.in. tematy związane z: architekturą i projektowaniem wystroju wnętrz bibliotek, zasadami organizacji przestrzeni bibliotecznej, meblami i urządzeniami bibliotecznymi, organizacją i sposobem prezentacji tekstu i treści informacyjnych, przygotowaniem i oprawą plastyczną wystaw książek oraz okazjonalnych ekspozycji. Uczniowie zwiedzają biblioteki Petersburga i zapoznają się z ich umeblowaniem i organizacją przestrzeni w budynkach. Uczestniczą też w grach i konkursach krajowych wymagających projektowania bibliotecznego. W celu uzyskania zaliczenia praktycznej części kursu, muszą wykonać własny projekt folderu bibliotecznego, afisza, wystawy, ulotki reklamowej itp. wykazując się umiejętnością korzystania z edytorów grafiki rastrowej i grafiki wektorowej i oprogramowania umożliwiającego skład dokumentów i tworzenie grafiki i animacji.

Komentarze wyłączone.