Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O japońskim modelu wspólnych repozytoriów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania O japońskim modelu wspólnych repozytoriów została wyłączona

W artykule omówiono rolę i zasady rozwoju regionalnych i konsorcyjnych repozytoriów w Japonii, tworzonych w modelu współdzielonych archiwów, oraz ich wpływ na ekspansję ruchu Open Access w tym kraju. Przedstawiono także efekty realizowanych tam programów i inicjatyw mających promować koncepcję wspólnych, instytucjonalnych repozytoriów (WIR), ułatwiać ich implementację i wspierać, dzięki znacznej redukcji kosztów, upowszechnianie dorobku naukowego pracowników współpracujących w jego ramach instytucji.

Dzięki nim oraz wsparciu ze strony współfinansowanych przez rząd instytutów badawczych, w 2012 r. w Japonii działało już ponad 300 bibliotek cyfrowych tego typu, udostępniających ponad milion dokumentów, w tym zasobów pełnotekstowych. Łącznie, wspólne repozytoria posiada obecnie 14 regionów (ok. 1/3 wszystkich prefektur), ponadto swoje WIR, mimo braku własnej infrastruktury sprzętowej, stworzyły także 92 uczelnie, a kolejne 8 WIR działa w ramach chmury JAIRO Narodowego Instytutu Informatyki. W kraju powstało także 139 niezależnych, indywidualne zarządzanych repozytoriów instytucjonalnych. Autorzy skupili się w tekście na przybliżeniu historii i procesów rozwoju w latach 2005-2012 WIR dzielących sprzęt i oprogramowanie, przyczyn decydujących o ich budowie, kosztów i zasad utrzymywania, środowiska systemowego, roli instytucji hostujących, różnych modeli działania oraz ich wad i zalet. Uznano, że model współdzielonych repozytoriów sprawdził się przy redukcji operacyjnych kosztów budowy repozytoriów i pozwolił na szybkie zwiększenie ich liczby, umożliwiając rozwój WIR nie tylko dużym, ogólnokrajowym uczelniom, lecz także małym szkołom, instytucjom badawczym i stowarzyszeniom akademickim. Podkreślono również że tempo i skala implementacji regionalnych WIR w Japonii stanowią wyjątek w skali globalnej, a podejście lokalnych instytucji do współpracy w zakresie budowy wspólnych, otwartych archiwów i podnoszenia świadomości na temat znaczenia repozytoriów dla społeczności akademickiej jest również unikalnym fenomenem.

Komentarze wyłączone.