Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Informacja bez granic: wspólny projekt czeskich i słowackich bibliotek

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Informacja bez granic: wspólny projekt czeskich i słowackich bibliotek została wyłączona

W artykule omówiono cel, założenia i sposób realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską słowacko-czeskiego projektu „Informacja bez granic – budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez łączenie komputerowych systemów biblioteczno-informacyjnych.” Jego celem było poszerzenie zakresu współpracy między bibliotekami publicznymi przygranicznych rejonów Czech i Słowacji przez implementację w 5 bibliotekach na terenie Samorządowego Kraju Żylińskiego (Žilinského Samosprávneho Kraja – ŽSK) powszechnie stosowanego w Czechach komputerowego systemu biblioteczno-informacyjnego (SBI) Clavius firmy Lanius.

Projekt realizowano w latach 2007-2013, przy czym Słowacja wyasygnowała na ten cel 180 tys., a Czechy 130,7 tys. euro. Na Słowacji wzięły w nim udział biblioteki publiczne 5 miejscowości (Dolny Kubin, Liptowski Mikulasz, Martin, Żylina, Czadca), w Czechach – Biblioteka Miasta Ostrawy (Knihovna Mĕsta Ostravy), której podlega 26 filii dysponujących 65 komputerami z oprogramowaniem Clavius. Biblioteki słowackie pracowały wcześniej w SBI Libris. Firma Lanius zawarła umowę z władzami ŽSK, zobowiązując się do pomocy w implementacji nowego systemu i przy konwersji danych, oraz do zapewnienia serwisu i przeszkolenia bibliotekarzy. W artykule m.in. przedstawiono zalety i wady utworzonego w ramach tego projektu sieciowego katalogu Carmen, dostępnego online dla czytelników. Trudności związane były z przekonaniem użytkowników do pracy zdalnej, korzyści – z możliwościami zamawiania pozycji, rezerwowania książek, przedłużania terminu wypożyczeń bez konieczności odwiedzania biblioteki. Dla dzieci stworzono specjalny interfejs zawierający piktogramy ułatwiające korzystanie z katalogu. W artykule omówiono też szeroko wydarzenia towarzyszące realizacji projektu: 1) zorganizowanie objazdowej wystawy „Żywa kultura” prezentującej zabytki i pomniki kultury ŽSK i rejonu Ostrawy (jej elektroniczna wersja jest dostępna tu); 2) zakup 828 książek w języku czeskim przez biblioteki słowackie uczestniczące w projekcie i 400 w języku słowackim przez biblioteki czeskie. Biblioteki równocześnie pozyskały z książnic narodowych opisy bibliograficzne zakupionych pozycji; 3) zorganizowanie w czerwcu 2012 r. panelowej dyskusji bibliotekarzy uczestniczących w projekcie. Obrady dotyczyły efektów wdrożenia systemu Clavius i skupiły się wokół czterech tematów: gromadzenie i katalogowanie, bibliografia, komunikacja społeczna i szkolenie personelu, pozyskiwanie funduszy. W zakończeniu artykułu stwierdzono, że realizacja projektu przyczyniła się do modernizacji usług biblioteczo-informacyjnych, aktywizacji kulturowej mniejszości narodowych oraz pogłębiła współpracę bibliotek z terenów przygranicznych.

Komentarze wyłączone.